Triển khai Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

  11:30 07/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5740

  Ngày 6/1/2021, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

  Đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật_Ảnh: TTXVN

   

  Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

  Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí PGS,TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với vị trí, vai trò là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận và chính trị của Đảng và Nhà nước, đã luôn phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành xuất bản Việt Nam. Những kết quả, thành tích trong triển khai nhiệm vụ được giao trong suốt 75 năm qua có được là sự nỗ lực, cố gắng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản.

  Đồng chí Hà Ban tin tưởng, với kinh nghiệm trong thời gian đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như với tư cách là một nhà khoa học có uy tín, PGS,TS. Phạm Minh Tuấn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đạt nhiều thành tích mới trong thời gian tới, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật và nghiên cứu khoa học được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Nhà xuất bản.

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS. Phạm Minh Tuấn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm rất nặng nề trước Ban Bí thư và trước Nhà xuất bản.

  PGS,TS Phạm Minh Tuấn tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, quyết tâm của tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản, cùng sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên, Nhà xuất bản sẽ có những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục của sách lý luận, chính trị; đổi mới phương thức xuất bản, chú trọng xuất bản sách điện tử, phát hành sách trên internet, bảo đảm sự đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại, chú trọng sách với nội dung tổng kết sự nghiệp đổi mới và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tăng cường sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần đưa sách lý luận, chính trị trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, lý luận của Đảng và Nhà nước ta, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Tác giả: BBT tổng hợp từ Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản