Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  15:27 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1612

  Chiều ngày 20/01/2021, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ Học viện trên các mặt hoạt động trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; đồng chí Phạm Tất Thắng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện; đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện; đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đồng chí Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Học viện; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ và đảng viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu.

  Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

  Tại Hội nghị Đồng chí Phạm Minh Sơn, Thường vụ Đảng ủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Học viện. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của Học viện trong năm 2020 và chỉ ra những nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, từ đó đề ra một số giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu quả công tác Đảng trong năm 2021.

  Hội nghị đã được nghe các tham luận, ý kiến, trao đổi của các đại biểu tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo, định hướng của đảng trong các mặt hoạt động của nhà trường, của đơn vị; ưu điểm và hạn chế còn tồn tại; đưa ra đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp để khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác Đảng năm 2021 và những năm tiếp theo.

  Tính đến 15/12/2020, Đảng bộ Học viện có 29 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 381 đảng viên. Trong năm 2020, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng với sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên Học viện, hoạt động của Đảng bộ luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng; luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác.

  Năm vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua Giảng viên giỏi năm 2020 do Học viện Chính trị quốc gia phát động. Học viện đã có 21 giảng viên tham gia, trong đó có 07 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở, 08 giảng viên được chọn cử tham gia thi Giảng viên giỏi cấp Bộ (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  Năm 2020, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo tổ chức tốt 31 Hội thảo khoa học, trong đó có 01 Hội thảo quốc tế, 01 hội thảo quốc gia, 01 hội thảo cấp bộ, 01 hội thảo cấp Học viện, 27 hội thảo cấp khoa và tương đương. Học viện nghiên cứu thành công các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở trọng điểm. Nhiều đề tài đạt loại xuất sắc. Tổ chức Tọa đàm trực tuyến với Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân với chủ đề: “Ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội”; Phối hợp với KOICA tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin”. 

  Đặc biệt trong năm 2020, Đảng ủy Học viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

  Xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2020 của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 06 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 69 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 283 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ. 06 chi bộ và 36 đảng viên được khen thưởng danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu dự Hội nghị đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện; bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, những chiến lược, chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Với sự tâm huyết, trách nhiệm cao, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong nhà trường, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiện quả hơn nữa.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong năm 2020.

  Bước sang năm 2021, Đồng chí Hoàng Phúc Lâm đề nghị Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tập trung lãnh đạo một số nội dung như: Triển khai tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện CTQG Hồ Chí Minh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI; tích cực tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, học viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy; lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảngđấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các chương trình giảng dạy; tích cực tham gia Hội thi “Giảng viên giỏi” trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nhận diện rõ vị thế, vai trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở xác định đúng chức năng, nhiệm vụ trong tổng thể hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; phát huy tốt hơn nữa công tác tổ chức - cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, tuyển đúng người, giao đúng việc, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại đảm bảo đúng quy trình; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy Đảng các cấp.

  Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phạm Minh Sơn, Thường vụ Đảng ủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hứa sẽ phấn đấu, quyết tâm đưa Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện và giữ vững khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  Nhân dịp này, Đảng bộ Học viện đã tuyên dương và trao thưởng cho các chi bộ và đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.  

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đồng chí Phạm Minh Sơn, Thường vụ Đảng ủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  Đồng chí Lưu Văn An , Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 

  Đồng chí Phạm Minh Sơn, Thường vụ Đảng ủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

  Tác giả: BBT dẫn tin từ ajc.hcma.vn