Tọa đàm góp ý Giáo trình trung cấp lý luận chính trị, khung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4)

  14:01 31/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2895

  Ngày 26/3/2021, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng – Cụm trưởng Cụm Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động cụm thi đua năm 2021; tọa đàm góp ý giáo trình hệ trung cấp lý luận chính trị và khung chương trình bồi dưỡng đối tượng 4.

  Tham dự Hội nghị về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng và các đồng chí là cán bộ, chuyên viên Vụ Các trường chính trị. Về phía Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có đại diện lãnh đạo và các đồng chí cán bộ phụ trách thi đua của 10 trường chính trị trong cụm: Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh Bình Định, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.

  TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; ThS Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng - Cụm trưởng; ThS Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam – Cụm phó, ThS Trần Hoàng Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì Hội nghị.

  Toàn cảnh tọa đàm

  Sau khi nghe ThS Lê Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng trình bày dự thảo kế hoạch thi đua của Cụm năm 2021, Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí với mục đích, yêu cầu, nội dung phát động thi đua, thảo luận sôi nổi về quy chế tổ chức và hoạt động của cụm, kế hoạch hoạt động cụm thi đua năm 2021, trong đó tập trung vào các nội dung: chủ đề tổ chức Hội thảo cụm năm 2021, các nội dung, hình thức thi đấu, thành phần tham dự của Hội thao và hội diễn văn nghệ…

  Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã tổ chức Tọa đàm: Góp ý giáo trình trung cấp lý luận chính trị khung chương trình bồi dưỡng cho đối tượng 4.  Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đề nghị các trường tập trung làm rõ tính khoa học, hợp lý của khung chương trình đối tượng 4 và giáo trình Trung cấp lý luận chính trị; mức độ cập nhật Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII; mức độ phù hợp của nội dung các chuyên đề trong giáo trình với mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở trong tình hình mới; mức độ cung cấp tri thức lý luận, nền tảng khoa học để giúp học viên hình thành và phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn; hình thức, cấu trúc của giáo trình, hệ thống câu hỏi (có đảm bảo tính cân đối, đồng bộ, dễ hiểu, chuẩn mực và tuân thủ các quy định hiện hành.

  Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến tham luận, ý kiến trao đổi của các đồng chí là lãnh đạo các trường chính trị trong cụm, trong đó đánh giá cao tính khoa học, hợp lý của chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Đối với một số tồn tại, bất cập của chương trình hiện hành như: sự trùng lặp ở một số chuyên đề, một số bài đi sâu vào phần chính quyền cơ sở sẽ không phù hợp với đối tượng người học của các sở, ban, ngành trong tỉnh, v.v.. các trường đề nghị xem xét, điều chỉnh. Trong đó, dự thảo khung chương trình đối tượng 4 nên được thiết kế có theo hướng mở để địa phương lựa chọn 1- 2 chuyên đề phù hợp với thực tiễn, sát với đối tượng người học, giảm tải một số chuyên đề lý luận. Đồng thời, đề nghị Học viện sớm triển khai các lớp tập huấn chương trình, giáo trình mới, sớm xuất bản giáo trình Trung cấp lý luận để đưa vào giảng dạy tại các trường chính trị.

  Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo của đơn vị Cụm trưởng – Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, sự tham gia đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo các trường chính trị trong cụm. Đối với hoạt động của Cụm thi đua, đồng chí đề nghị Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Học viện, đa dạng hình thức và phương thức tổ chức thi đua, phù hợp với thực tiễn của cụm, tăng cường các hoạt động có chiều sâu như hội thảo, tọa đàm khoa học. Đối với các ý kiến góp ý giáo trình, chương trình, Học viện sẽ tiếp thu để tập trung hoàn thiện bản thảo trước khi triển khai in ấn, xuất bản, đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

  Tác giả: Lưu Ngọc, Vụ Các trường chính trị