Học viện Chính trị khu vực III: Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  19:23 02/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3149

  Sáng ngày 30/03/2021, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III. 

  Toàn cảnh Hội nghị

  Hội nghị đã nghe TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, các đơn vị thuộc Học viện chính trị khu vực III đã tích cực hưởng ứng, gắn nội dung thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện III; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn; triển khai phong trào thi đua trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, gắn thi đua với quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động; xét tặng các danh hiệu thi đua dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc, thực hiện “khen trúng, thưởng đúng” đối với các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “3 tốt”: giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt đối với giảng viên; học tập tốt, rèn luyện tốt đối với học viên; quản lý tốt, phục vụ tốt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức… Công tác thi đua, khen thưởngđã đảm bảo đúng kế hoạch và được thực hiện nghiêm theo các nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực III, từ việc phát động phong trào cho đến tổ chức các hoạt động thi đua thường xuyên; phong trào thi đua đã dần đi vào thực chất, lan tỏa đến toàn thể các đơn vị, công chức, viên chức, góp phần tạo động lực để các đơn vị, công chức, viên chức và học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Đối với năm 2021, công tác thi đua – khen thưởng của Học viện Chính trị khu vực III được tiến hành theo phương hướng: Phát huy truyền thống hơn 70 năm của Học viện, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chuyên đề số 09-NQ/ĐU ngày 18/8/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III, khắc phục những hạn chế, khó khăn, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác; chú trọng vận dụng những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên của Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” và nhiệm vụ: Thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống của Học viện; nâng cao ý thức trách nhiệm và xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, công tác hành chính - hậu cần và các mặt công tác khác của Học viện III, gắn thực hiện nhiệm vụ với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết thực hiện chủ đề“Trung thực, trách nhiệm; đoàn kết, gắn bó; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” và các chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy Học viện III. Đồng thời, đưa việc “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch…” vào mọi mặt công tác, xem đây là tiêu chí trong việc đánh giá, bình xét thi đua đối với mỗi tập thể, cá nhân; Thi đua thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế Học viện; thực hiện tốt văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao đạo đức công vụ - đạo đức nhà giáo; Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung; Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Học viện III, đưa công tác thi đua ngày càng đi vào nền nếp, thực chất hơn, nhằm thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị và của Học viện III. Có kế hoạch phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành công của Học viện Chính trị khu vực III trên cách mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở phát huy truyền thống sẵn có cùng với khí thế thi đua lan tỏa, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm tin rằng lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III sẽ tiếp tục triển khai rộng hơn nữa các phong trào thi đua, biến thi đua thành động lực giúp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong các năm tiếp theo. Theo PGS,TS Hoàng Phúc Lâm: Năm 2021 với những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước và thế giới, thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, Học viện Chính trị khu vực III cần đặc biệt chú trọng một số vấn đề: Đưa nghị quyết vào cuộc sống; Cập nhật giáo trình, bài giảng, nghiên cứu khoa học; Thực hiện liên kết vùng, chuyển đổi số để nâng cao tầm nhìn, khát vọng, phát huy tiềm năng vị thế ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Chuẩn bị thật tốt cho Hội thi giảng viên giỏi; Khắc phục tình trạng mất cân đối giữa khối hậu cần và khối giảng dạy; Giữ vững nguyên tắc đường lối của Đảng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy…

  Cũng trong chương trình làm việc, để ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong năm 2020, gồm: Cờ thi đua cấp Học viện (cho 03 đơn vị: Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Ban Tổ chức - Cán bộ, Tạp chí Sinh hoạt lý luận); các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp Học viện, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giấy khen cho 06 Tập thể nghiên cứu đề tài khoa học đạt loại Xuất sắc năm 2020; Giấy khen cho 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2020; Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Giải thưởng “Gương mặt của năm” năm 2020 do Công đoàn viên chức Việt Nam trao tặng

  Kết thúc buổi làm việc, PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện phát động phong trào thi đua năm 2021 với những nội dung trọng tâm, thiết thực và đề nghị thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình, chủ động xác định các nội dung trọng tâm, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua của toàn Học viện. Hưởng ứng phát động của đồng chí Quyền Giám đốc Học viện, TS Đoàn Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021.

  Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao.

  Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua cấp Học viện cho 03 đơn vị: Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Ban Tổ chức - Cán bộ, Tạp chí Sinh hoạt lý luận

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Học viện Chính trị khu vực III

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 9 đơn vị thuộc Học viện Chính trị khu vực III

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện cho các cá nhân

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao danh hiệu Giải thưởng “Gương mặt của năm” năm 2020 (do Công đoàn viên chức Việt Nam trao tặng) cho PGS,TS Đoàn Triệu Long

  Tác giả: Theo www.hcma3.hcma.vn