Hội nghị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021

  10:55 08/07/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2948

  Sáng ngày 02/7/2021, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 (theo hình thức trực tuyến).

  Hội nghị sơ kết diễn ra theo hình thức trực tuyến

  Dự Hội nghị, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam.

  Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, có PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

  PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng cho biết: 6 tháng đầu năm 2021 nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đã diễn ra và thành công tốt đẹp, như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2021) và Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2021 cũng là giai đoạn mà dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp trong cả nước nói chung, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trước tình hình đó, theo chủ trương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II đã nhanh chóng chuyển trạng thái hoạt động phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiệt tốt mục tiêu kép đó là: vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

  PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung sau: (1) Đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực; (2) Phân tích những hạn chế, thiếu sót, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt hoạt động. Đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót; (3) Căn cứ nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn, từ đó giúp cho lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong 6 tháng cuối năm và năm học mới đúng trọng tâm, trọng điểm và thiết thực.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo sơ kết các mặt hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo sơ kết các mặt hoạt động, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết: 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng Học viện Chính trị khu vực II vẫn thực hiện mục tiêu kép đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên  môn. Mọi hoạt động của Học viện Chính trị khu vực II từng bước được nâng lên, chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học có nhiều tiến bộ. Các đơn vị nghiên cứu và giảng dạy tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện, đồng thời điều chỉnh linh hoạt các hoạt động theo tình hình thực tế của địa phương và cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động của khối hậu cần đáp ứng được các yêu cầu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định: Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực II trong 6 tháng đầu năm 2021 có sự linh động tích cực. Theo đó, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo, chất lượng giảng dạy và học tập được cũng được điều chỉnh kịp thời; hoạt động nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy; các nội dung, chương trình hợp tác quốc tế đa dạng đã góp phần tích cực trong việc giới thiệu về hoạt động và trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực II với các trường đại học, học viện uy tín trong khu vực và trên thế giới.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Học viện tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Kết luận của Giám đốc Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm đảm bảo tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, đẩy mạnh đào tạo theo hình thức trực tuyến trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và phối hợp với thực hiện xây dựng Văn hóa trường Đảng. Tăng cường đổi mới công tác nghiên cứu khoa học; tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng phối hợp các địa phương, đơn vị, gắn trách nhiệm và khẳng định vị thế trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

  PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo sơ kết công tác Đảng, PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Học viện thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu, quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 an toàn, hiệu quả và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn hỗ trợ Trung tâm cách ly tập trung tại Học viện Chính trị khu vực II hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc tích cực phối hợp cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiến hành tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 (mũi 1) cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

  Bên cạnh đó, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo tập trung, tại chức, hệ bồi dưỡng được giao. Chỉ đạo các đơn vị giảng dạy kịp thời vận dụng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào biên soạn đề cương bài giảng, cập nhật giáo án, đề thi các hệ đào tạo. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ; thường xuyên quán triệt các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịTriển khai Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Trong 6 tháng cuối năm 2021, PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh khẳng định: Đảng ủy Học viện sẽ tiến hành các biện pháp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch và tiếp tục có những việc làm ý nghĩa trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác của Học viện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

  TS. Nguyễn Đình Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Học viện Chính trị khu vực II báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo về công tác công đoàn, TS. Nguyễn Đình Phúc cho biết, các hoạt động của công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ sát sao, chu đáo của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận và toàn thể công đoàn viên; cán bộ công đoàn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào, hoạt động. Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Học viện được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác, tận tụy với công việc, luôn tin tưởng và góp sức mình vào sự nghiệp phát triển chung của Học viện; có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tiếp thu những kiến thức mới về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu và phục vụ, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, có tính thống nhất cao, hỗ trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, không có cá nhân, đơn vị vi phạm kỷ luật. Một trong các hoạt động ý nghĩa nhân văn và thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Công đoàn cơ sở kêu gọi, vận động các đơn vị và toàn thể công đoàn viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", tùy theo khả năng của mình cùng chung tay, tự nguyện đóng góp vật chất và tinh thần để ủng hộ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch, nhất là cán bộ y sĩ, bác sĩ, dân quân, dân phòng,… đang ngày đêm trực chiến trong khu cách ly tập trung của Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm đã khái quát bối cảnh mới đã và đang tác động tới các hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung và Học viện Chính trị khu vực II nói riêng. Đồng chí biểu dương những kết quả rất tích cực của Học viện Chính trị khu vực II đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù, trong bối cảnh có sự thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo Học viện nhưng các đồng chí vẫn thể hiện được sự đoàn kết, sự thống nhất để triển khai các công mặt công tác của Học viện diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao sự thích nghi với tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Học viện Chính trị khu vực II vẫn đảm bảo tiến độ, kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị. Đặc biệt là tiến hành áp dụng công nghệ trực tuyến vào các hoạt động của Học viện. Bên cạnh đó, đồng chí ghi nhận những điểm mới sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm đề nghị: trong 6 tháng cuối năm 2021, cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực II nghiêm túc thực hiện quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Học viện Chính trị khu vực II phải thường xuyên bám sát các hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Tiếp tục, cập nhật nội dung mới của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vận dụng nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào nội dung bài giảng các hệ lớp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm chính trị của từng cán bộ, viên chức, người lao động và phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực IV trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ở khu vực Nam bộ.

  Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện, PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá của PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp để xây dựng và đưa vào trong các hoạt động của Học viện Chính trị khu vực II nhằm sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Phạm Thị Pha Lê - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ công bố quyết định khen thưởng thành tích đột xuất đối với tập thể, cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021 (tập trung vào ba nhóm hoạt động: phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trực tuyến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị).

  Hội nghị kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tác giả: hcma1.hcma.vn