Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận chính trị”

  11:19 09/07/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4298

  Ngày 3/7/2021, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận chính trị”. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại hội thảo

  Dự và chỉ đạo Hội thảo có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Vụ Các trường chính trị. Tại điểm cầu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh ,cùng tập thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng, cán bộ, giảng viên nhà trường. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng của các trường chính trị thuộc Cụm thi đua khu vực đồng bằng sông Hồng, Cụm thi đua các tỉnh biên giới phía Bắc như: Hải Phòng, Hải Dương, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng tại điểm cầu trực tuyến tại các trường.

  Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng của Đại hội, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường chính trị trong tình hình hiện nay.

  Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh phát biểu đề dẫn hội thảo

  Hội thảo nhận được 37 bài viết, tham luận, trong đó có 9 bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, lãnh đạo cấp ủy các địa phương trong tỉnh và lãnh đạo các trường chính trị, 28 bài viết của cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh và một số trường chính trị trong khu vực. Các tham luận tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản, vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và việc vận dụng các Nghị quyết vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị; công tác chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên trong nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; việc cán bộ, giảng viên trực tiếp tham gia Tiểu ban Văn kiện, tham gia nghiên cứu, góp ý kiến cho các văn kiện, bám sát tiến trình xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh, việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn của cán bộ, giảng viên, v.v..

  Từ những ý kiến trao đổi, chia sẻ của đại biểu tham dự, Hội thảo góp phần xác định nội dung, hình thức, phương pháp để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào các phần học, môn học và từng chuyên đề, bài giảng trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị hiện nay. 

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề hết hết sức ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Đây là việc làm cần thiết, sáng tạo của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị cấp tỉnh, cập nhật những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận chính trị.

  Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị Nhà trường tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, bám sát khung chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị do Học viện ban hành, tăng cường cập nhật các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng văn hóa trường Đảng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là tăng cường hơn nữa tính chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong mỗi bài giảng, chuyên đề./.

  Tác giả: Vụ Các trường chính trị