Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

  17:09 30/08/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5927

  Ngày 25/8/2021, bằng hình thức trực tuyến, Học viện Chính trị khu vực IV đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Học viện và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

  Tham dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện và PGS,TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện.

  Tại điểm cầu ở các địa phương có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố; TS. Nguyễn Đình Phong, đại diện Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II. Về phía Học viện Chính trị khu vực IV có: TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; NGƯT, TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; TS Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện; cùng các thành viên và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực IV.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực IV chào mừng các đại biểu đã tham dự hội nghị và nêu ra một số nội dung chủ yếu để hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi: (1) Đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân ưu điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW thời gian qua. (2) Trên cơ sở đó, góp ý kiến những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp, cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong thời gian tới.

  Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực IV, NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang đã trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật qua hơn 18 tháng thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV và Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy: các bên đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, khẳng định sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thông tin trao đổi hai chiều thường xuyên, thông suốt; đồng thời các bên đã phối hợp nhiều hoạt động trong nghiên cứu khoa học, công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách và cập nhật kiến thức nhằm thực hiện Nghị quyết ngày càng hiệu quả. Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số hạn chế và nguyên nhân trong triển khai công tác phối hợp. Trên cơ sở đó, báo cáo đề ra 3 phương hướng, 9 nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong thời gian tới.

  Hội nghị đã nghe các ý kiến của lãnh đạo các Ban Tuyên giáo và Trường Chính trị tỉnh, thành phố đóng góp nội dung sơ kết Quy chế phối hợp. Các đại biểu đều đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ký kết Quy chế phối hợp và cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các đại biểu nhấn mạnh cần sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp theo hướng mở rộng mạng lưới, lực lượng phối hợp, nhất là với các trường chính trị, trường đại học trong khu vực. Các ý kiến đề nghị Học viện Chính trị khu vực IV tiếp tục chia sẻ thông tin về những vấn đề khoa học lý luận nhằm cung cấp luận cứ phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như tiếp tục phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

  Tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 đã thông tin một số hoạt động của toàn hệ thống Học viện trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. PGS,TS Lê Văn Lợi đánh giá cao nỗ lực của Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức Hội nghị sơ kết theo hình thức trực tuyến và khẳng định sự phối hợp của Học viện Chính trị khu vực IV và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ là một trong những cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Quy chế phối hợp, PGS,TS Lê Văn Lợi chỉ đạo Học viện Chính trị khu vực IV phải trở thành đầu mối của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc kết nối với Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị nhằm triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW gắn với đặc thù của khu vực Tây Nam Bộ như vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo,…; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục cụ thể hóa 3 phướng hướng, 9 nhiệm vụ trong Báo cáo sơ kết thành kế hoạch hoạt động cụ thể; tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tổ chức các sinh hoạt khoa học như hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; tiếp tục tổ chức các lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin chặt chẽ, đa dạng qua nhiều kênh liên lạc; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền… Học viện Chính trị khu vực IV có thể phối hợp với các Ban Tuyên giáo và Đài phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố xây dựng các clip có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để đăng tải rộng rãi, đa dạng trên các trang mạng xã hội.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Là người phụ trách, chỉ đạo trực tiếp các mặt hoạt động của Học viện Chính trị khu vực IV, phát biểu tại hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương Học viện Chính trị khu vực IV trong thời gian qua đã chủ động ký kết Quy chế phối hợp và tổ chức các nội dung thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW một cách bài bản, có hiệu quả.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục tăng cường kết nối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong khu vực Tây Nam bộ trong thực hiện Quy chế, cũng như các nhiệm vụ chính trị khác; tiếp tục đổi mới hình thức bài viết, hình thức tuyên truyền, trong đó đặc biệt chú ý phối hợp với các Ban Tuyên giáo tích cực, chủ động phản bác các thông tin có nội dung xấu, độc hại, nhất là trên không gian mạng; tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên, giảng viên kiêm chức từ Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực IV. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cũng cảm ơn sự tham gia tích cực của Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ trong cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

  PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu kết luận hội nghị, TS Phan Công Khanh khẳng định Học viện sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của PGS,TS Hoàng Phúc Lâm và PGS,TS Lê Văn Lợi để tiếp tục bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp, tăng cường kết nối mở rộng lực lượng tham gia phối hợp, tích cực chủ động chia sẻ thông tin, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, công tác tuyên truyền. Học viện sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW. TS Phan Công Khanh cảm ơn sự tham dự của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã góp phần quan trọng cho sự thành công của hội nghị./.

  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực IV