Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn”

  17:10 18/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3106

  Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG ngày 03/02/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Kế hoạch hoạt động thi đua cụm năm 2021, ngày 16/11/2021, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Đồng chí Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có TS Nguyễn Văn Viên, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị. Tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các trường chính trị trong cụm, các cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng, các cán bộ, giảng viên có bài tham luận của 11 trường chính trị trong cụm: Bạc Liêu, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo do đồng chí Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu trình bày đã xác định rõ cơ sở lý luận, pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn. Hội thảo khoa học nhằm tổng kết đánh giá thực trạng đội ngũ và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu trường chính trị đạt chuẩn mức 1 và mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

  Hội thảo đã nhận được 50 tham luận, hơn 10 tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo đến từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên của Vụ Các trường chính trị và 11 trường trong Cụm thi đua. Các tham luận, ý kiến phát biểu tập trung làm rõ các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong quản lý đào tạo; các yếu tố tác động đến việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị; vai trò trung tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của cấp ủy địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW; các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng viên về năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị.

  Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, Hội thảo đã nhận được những ý kiến tham luận rất tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, giảng viên các trường trong Cụm. Tại Hội thảo, thông qua những tham luận, ý kiến phát biểu, trao đổi, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên đã đề xuất được những giải pháp để các trường trong Cụm đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu chuẩn trong thời gian tới. Hội thảo cũng là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên trường chính trị trong Cụm thi đua nhận thấy trách nhiệm, yêu cầu phải luôn không ngừng cố gắng, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu xây dựng trường chính trị trong giai đoạn mới.

  Tác giả: Tin: Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị; Ảnh: Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu