Hội thảo khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” và Tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2021

  17:08 25/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4484

  Được sự thống nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chiều ngày 25/11/2021, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” và Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo.

  PGS,TS Dương Trung Ý dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Chủ trì Hội thảo và Hội nghị có đồng chí Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ; đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ; đồng chí Nguyễn Trọng Tứ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Tĩnh, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ.

  Phong trào thi đua với các mô hình, điển hình tiên tiến

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ nhấn mạnh, bước vào thời kỳ mới, việc cụ thể hoá mục tiêu tầm nhìn phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu Đại hội đại biểu các cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ, đòi hỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm xây dựng các mô hình điển hình tiến tiến nhằm tạo động lực cho đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của trường chính trị. Do đó, Hội thảo: “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng các mô hình, điển hình sớm hoàn thành các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn hiện nay” được tổ chức nhằm đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

  Trong những năm qua, bám sát văn bản chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và yêu cầu thực tiễn, các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua trên cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình có sức lan toả trong hệ thống các trường chính trị, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong các nhà trường. Song cùng với những kết quả đạt được, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình ở các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ cũng còn những hạn chế nhất định: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhất là việc xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được toàn diện trên các nội dung tiêu chí trường chuẩn; sự lan tỏa, tác dụng của một số mô hình, điển hình tiên tiến còn thấp chưa thực sự tạo được động lực thúc đẩy các phong trào thi đua… công tác đánh giá, tổng kết, nhân rộng mô hình còn nhiều lúng túng, chưa rõ quy trình thực hiện.

  Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và tâm huyết, các đại biểu đã cùng nhau tập trung làm rõ sự cần thiết phải xây dựng các mô hình, điển hình trong việc thực hiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn; thực tiễn và kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình, điển hình trên các mặt công tác của nhà trường, chia sẻ cách làm hay và tìm ra những giải pháp hiệu quả cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực tự cường; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đổi mới, sáng tạo của cán bộ giảng viên góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

  Những thành quả đáng ghi nhận

  Báo cáo tổng kết phong trào Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2021 được trình bày tại Hội nghị nêu rõ, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021, phong trào thi đua của các trường trong Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt công tác.

  Các đại biểu tham dự Hội thảo và Hội nghị tổng kết trực tuyến qua điểm cầu tại các trường chính trị và qua phần mềm Microsoft Teams

  Trong công tác tham mưu, phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, tính đến tháng 11/2021, các trường trong Cụm đã tổ chức thực hiện được 392 lớp với 27.681 học viên, bình quân đạt 113% so với kế hoạch. Tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, 7 trường trong Cụm có 16 giảng viên tham gia, trong đó có 9 giảng viên đạt “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc” được Giám đốc Học viện tặng thưởng Bằng khen và 7 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi” cấp Học viện.

  Việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng là nội dung quan trọng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường trong Cụm quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, triển khai hiệu quả Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG, ngày 19/5/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên. Kết quả có 2 cán bộ, giảng viên của 2 trường trong Cụm đạt giải tại Cuộc thi viết chính luận khoa học do Học viện tổ chức.

  Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị trong Cụm cũng có nhiều khởi sắc, đã dần hướng tới việc nghiên cứu tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn vừa qua, cũng như tạo tiền đề để hướng công tác nghiên cứu khoa học vào tổng kết thực tiễn của các địa phương trong thời gian tới. Trong năm 2021, 7 trường trong Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ đã hoàn thiện và được nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” theo Hướng dẫn số 313/HD-HVCTQG, ngày 18/9/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, các trường đã tổ chức được nhiều cuộc hội thảo, các đề tài khoa học có chất lượng. Các trường đã chủ trì tổ chức 03 hội thảo­­ khoa học cấp tỉnh, phối hợp thực hiện 02 hội thảo khoa học cấp tỉnh. Ngoài ra, các trường cũng tổ chức và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức 15 hội thảo khoa học, tọa đàm nghiên cứu các chuyên đề để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

  Về phong trào thi đua, các trường phát động nhiều phong trào thiết thực. Nhiều mô hình mới đã được các trường áp dụng hiệu quả, nhiều kinh nghiệm hay được chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn như mô hình phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mô hình tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu; mô hình giảng dạy 3 tăng, 3 giảm; mô hình giảng dạy “Đối tượng nào giáo án đó”; mô hình môi trường học tập lý luận chính trị kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng… Bên cạnh đó, các trường đã rất chú trọng xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn. Qua rà soát sơ bộ thì các trường trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ có tỷ lệ trường đáp ứng nhiều tiêu chí chuẩn mức 1. Cụm có 7 trường, trong đó có 3 trường (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An) thuộc nhóm 5 trường đạt nhiều tiêu chí nhất. 4 trường còn lại cũng đều đạt tỷ lệ cao, có khả năng sớm hoàn thiện tiêu chí.

  Định hướng thời gian tới

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện sự đồng thuận cao với báo cáo tổng kết và thể hiện tinh thần nỗ lực, quyết tâm phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ ngày càng vững mạnh, góp phần cùng hệ thống các trường chính trị trong cả nước mạnh, đóng góp vào sự vững mạnh và phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” kết hợp với Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 của Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ. PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, điều này thể hiện rõ nét sự quan tâm của các trường trong Cụm đối với công tác thi đua – khen thưởng nói chung và việc xây dựng trường chính trị chuẩn nói riêng.

  Biểu dương những kết quả mà các trường đã đạt được trong năm qua, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa tích cực phòng, chống dịch, vừa đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, PGS,TS Dương Trung Ý yêu cầu để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị, trong thời gian tới, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ cần bám sát chủ đề thi đua của toàn hệ thống Học viện năm 2022 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động là “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, cũng như các quy định, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Học viện và các tỉnh ủy, thành ủy để xác định  nhiệm vụ trọng tâm; Tiếp tục thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật, gắn các nội dung thi đua với các nhiệm vụ của nhà trường, với việc hoàn thành các chỉ tiêu trường chính trị chuẩn, nội dung của các phong trào thi đua phải thiết thực, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể; Tiếp tục quán triệt và hoàn thiện xây dựng Đề án thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn theo hướng đáp ứng các tiêu chí theo quy định và được cấp có thẩm quyền công nhận.

  Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu, các trường trên cơ sở kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh phê duyệt tập trung triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình giáo trình mới đã được ban hành. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tổng kết thực tiễn. Phát huy những ưu điểm của cụm thi đua đã đạt được để nhân rộng, lan tỏa, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống các trường chính trị, trao đổi chuyên môn, học thuật. Tích cực tham gia các hoạt động triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, lựa chọn, chắt lọc những kết quả nghiên cứu để chủ động tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chủ động phát huy khả năng của mỗi trường, mỗi địa phương để duy trì tốt hoạt động của cụm thi đua và đẩy mạnh phong trào thi đua của Học viện nói chung, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

  Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các trường, PGS,TS Dương Trung Ý yêu cầu Vụ Các trường chính trị tham mưu để lãnh đạo Học viện làm việc với tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua nhằm thúc đẩy việc hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn, giúp các trường sớm được công nhận trường chính trị chuẩn; hỗ trợ các trường xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng hoàn thiện các thể chế, quy định; đồng thời phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện xem xét, công nhận mô hình đổi mới sáng tạo của các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ để nhân rộng các mô hình này.

  Với những thành tích đã đạt được của các trường chính trị Cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2021 và các năm trước đó, PGS,TS Dương Trung Ý tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm của tỉnh uỷ, thành ủy, sự đoàn kết, nỗ lực của các trường trong cụm, phát huy những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua Bắc Trung Bộ sẽ phấn đấu giành nhiều thành tích lớn hơn trong năm 2022, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

  ----

  Ngày 03/02/2021, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 550/QĐ-HVCTQG về việc thành lập Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Theo đó, quyết định thành lập 8 Cụm thi đua thay vì 10 Cụm như trước đây. Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ có 07 trường gồm: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng./.

  Tác giả: Đức Mạnh & Minh Hằng