HỌC VIỆN TRỰC THUỘC VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  • Vụ Các trường chính trị tổng kết công tác năm 2019

    Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 tại Thông báo số 906-TB/HVCTQG ngày 05/11/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; được sự nhất trí của Ban Giám đốc Học viện, ngày 28/11/2019, Vụ Các trường chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 nhằm đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác, những hạn chế và nguyên nhân để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác của Vụ trong năm 2020.

  • Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Chính trị khu vực I

    Chiều 19/11/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Trưởng ban Thanh tra, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, phụ trách Tạp chí Giáo dục lý luận thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

  • Báo cáo chuyên đề “Phát triển nền kinh tế số: Những thách thức thể chế”

    Sáng 07/11/2019, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Phát triển nền kinh tế số: Những thách thức thể chế” với sự tham gia báo cáo của PGS,TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.