HỌC VIỆN TRỰC THUỘC VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  • Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

    Chiều ngày 18/6/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 với chủ đề “Phát huy vị thế, bản sắc của Học viện ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tăng cường tính tiên phong, kỷ cương, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đại hội được tổ chức thành hai phiên, phiên thứ nhất diễn ra vào chiều ngày 18/6/2020, phiên thứ hai vào sáng ngày 19/6/2020.

  • Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện Chính trị khu vực III lần thứ IV (2020-2025)

    Sáng ngày 30/5/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020-2025). Hội nghị tổng kết, đánh giá những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện.