HỌC VIỆN TRỰC THUỘC VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  • Khởi công xây dựng Nhà hành chính - hiệu bộ Học viện Chính trị khu vực IV

    Sáng ngày 21/01/2021, tại thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tiến hành khởi công xây dựng Nhà Hành chính - Hiệu bộ, nhà ký túc xá 5 tầng, hạ tầng kỹ thuật, sân đường vườn hoa thuộc dự án “Tăng cường cơ sở vật chất của Học viện Chính trị khu vực IV”.