HỌC VIỆN TRỰC THUỘC VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  • Hội thao các trường Chính trị cụm thi đua số 9 lần thứ VII

    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong các ngày 20, 21 tháng 7 năm 2019, tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, Cụm thi đua số 9 đã tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ VII. Tham dự có 423 vận động viên cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đến từ 13 trường chính trị trong Cụm thi đua số 9. Đặc biệt Hội thao còn có sự tham dự của các vận động viên Học viện Chính trị khu vực IV. Hội thao thi đấu 05 nội dung gồm: Bóng đá mini nam, Bóng chuyền hơi nữ, Ném bóng vào rổ, Dẫn bóng qua cọc và văn nghệ.