wpHienThiNewHome ‭[3]‬

  Hội thảo khoa học: "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp".

  02:39 03/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 933

  Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; để chuẩn bị cho việc tham mưu một số vấn đề liên quan đến công tác trường chính trị được sát hợp, hiệu quả, Vụ Các trường chính trị và Trường Chính trị tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp".

  Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: TS Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; ThS. Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. Tham dự Hội thảo có các đồng chí cán bộ, chuyên viên Vụ Các trường chính trị; đại diện Ban Giám hiệu của một số trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng; Ban Giám hiệu và các trưởng, phó khoa, ban, phòng của Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến xoay quanh những vấn đề về tiêu chuẩn bổ nhiệm, quy hoạch, đề bạt, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường chính trị.

  Kết quả Hội thảo sẽ là những cơ sở khoa học để Vụ Các trường chính trị nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Học viện một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường chính trị trong thời gian tới./.

                                                               Toàn cảnh hội thảo 

  Tác giả: Tin và ảnh: Tống Trần Hà, Vụ Các trường chính trị.