Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 10/2018

  05/11/2018 10:26 AM


  1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tiếp tục quản lý 46 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyển tiếp với 4.274 học viên. Khai giảng 04 lớp TCLCLT-HC với 333 học viên, 09 lớp bồi dưỡng cán bộ Ban Nội chính Thành ủy, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Nông dân… Tổ chức thi, chấm thi và chấm khóa luận tốt nghiệp cho 05 lớp TCLLCT-HC. Phối hợp với các đơn vị liên quan khai giảng 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Phát hành tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội”, Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2/2018.

  2. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 09 tháng đầu năm tổ chức khai giảng 52 lớp TCLLCT-HC với 3.380 học viên, 67 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với 7.627 học viên, 06 lớp cử nhân. Phối hợp quản lý 01 lớp cao học quản lý công. Bế giảng 60 lớp TCLLCT-HC với 4.800 học viên, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 08 lớp liên kết đào tạo. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa XI cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, 4. Tổ chức thành công 04 hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, “Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM và những khuyến nghị chính sách”, “Ngành công tác xã hội Việt Nam – Những yêu cầu và thách thức mới”, “Vai trò của trường chính trị trong phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm và làm việc tại Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn, Lào, Trường Đảng Bắc Kinh Trung Quốc.

  3. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoach. Trong đó khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC và 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Biên tập và xuất bản Nội san số 2,3/2018.Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tổ chức thông tin thời sự tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên các lớp với nội dung: “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo”. Phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm về công tác thi đua khen thưởng của các trường chính trị.

  4. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quản lý 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 741 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên, 02 lớp Đề án Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 90 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Biên soạn, hoàn chỉnh tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ của địa phương thuộc chương trình đào tạo TCLLCT-HC”.

  5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quý III/2018 khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với tổng số 210 học viên, 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức với 770 học viên. Tiếp tục duy trì quản lý 22 lớp đào tạo gồm 08 lớp tại huyện, thành phố và 14 lớp tại trường với 1.946 học viên.

  6. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn 09 tháng đầu năm quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Nội vụ tỉnh. Tổ chức cho học viên lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch; lấy ý kiến và xử lý phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên các khoa. Tổ chức xét duyệt thuyết minh 06 đề tài khoa học cấp trường, 03 đề tài khoa học cấp khoa.

  7. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh quý III/2018 tổ chức quản lý và giảng dạy 19 lớp TCLLCT-HC với 1.456 học viên. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 124 học viên, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cử nhân. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường ‘Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay”. Biên tập và phát hành Thông tin Lý luận và thục tiễn số 47.

  8. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre quý III/2018 khai giảng 05 lớp TCLLCT-HC với 378 học viên. Tổ chức 07 lớp tập huấn công tác dân vận, 13 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, 08 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, công tác tổ chúc xây dựng Đảng, đối ngoại nhân dân, nghiệp vụ Hội Phụ nữ, Bí thư chi đoàn… Tổ chức nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở, 02 tọa đàm khoa học “Kết quả qua 02 năm thực hiện Kế hoạch số 268/KH-TCT ngày 1/9/2016 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị theo yêu cầu đổi mới giai đoạn 2016-2020”, “Vận dụng nội dung và thành tựu của cuộc “Đồng khởi mới” vào giảng dạy phần học “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương” tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre”.

  9. Trường Chính tỉnh Bình Dương khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 139 học viên. Bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 58 học viên, trong đó giỏi 1 học viên (đạt 1,72%), khá 23 học viên (đạt 39,65%), trung bình 34 học viên (đạt 58,62%). Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị và 04 lớp liên kết đào tạo. Mở 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 với 847 học viên. Tổ chức cho học viên 02 lớp TCLCLT-HC đi nghiên cứu thực tế tại Lâm Đồng và Bình Thuận. Hội đồng khoa học thông qua tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” thuộc chương trình TCLLCT-HC.

  10. Trường Chính trị tỉnh Bình Định 09 tháng đầu năm tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên,01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phong và an ninh cho chức sắc tôn giáo. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 330 học viên. Tổ chức 02 tọa đàm khoa học “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, “Sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thời đại ngày nay”.Tổ chức cho học viên 09 lớp TCLLCT-HC với 900 học viên đi nghiên cứu thực tế tại 20 tỉnh, thành trong cả nước và một số xã, huyện, thị trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Định”

  11. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước duy trì giảng dạy và quản lý, phối hợp quản lý 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.308 học viên, trong đó 15 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 10 lớp bồi dưỡng với 646 học viên. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp” và 05 đề tài khoa học cấp trường. Phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

  12. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiếp tục giảng dạy và phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Hội đồng Khoa học tổ chức nghiệm thu đề tài bộ câu hỏi trắc nghiệm phần I thuộc chương trình TCLLCT-HC. Tổ chức thao giảng, dự giờ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đảm bảo đúng tiến độ.

  13. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phối hợp khai giảng 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức chấm thi tốt nghiệp và tiểu luận cuối khóa. Tổ chức biên soạn “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Cà Mau giai đoạn 1948-2016”.

  14. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng 09 tháng đầu năm khai giảng 11 lớp TCLLCT-HC với 722 học viên, 06 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 02 lớp chuyên viên chính, 05 lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn thể. Tổ chức bế giảng 14 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Trung cấp Hội Phụ nữ. Tổ chức và phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng”, “Quản lý và kiểm soát các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp”.

  15. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quản lý, giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên. Khai giảng lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa 27. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I.

  16. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông 09 tháng đầu năm mở mới 12 lớp TCLLCT-HC năm 2018 với 720 học viên.  Quản lý giảng dạy 21 lớp TCLLCT-HC với 1.287 học viên (trong đó 09 lớp chuyển tiếp từ năm 2017 với 567 học viên), 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 23 với 58 học viên.

  17. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên quản lý và giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC với 980 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 178 học viên. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 2. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn. Tổ chức cho 100% giảng viên các khoa đi nghiên cứu thực tế tại ở cở. Tiếp tục triển khai 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.

  18. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 140 học viên, 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Tổ chức cho học viên các lớp TCLLCT-HC, lớp bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế theo quy định. Hội đồng Khoa học dự giờ giảng viên theo kế hoạch.

  19. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì giảng dạy và quản lý 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 3.028 học viên. Trong đó khai giảng 04 lớp TCLCLT-HC với 221 học viên, 06 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, cán bộ chính quyền cấp xã, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 với 59 học viên. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị.Tổ chức đoàn cán bộ và học viên lớp TCLCLT-HC đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch. Tổ chức thành công Hội thảo về cuốn Lịch sử Trường Chính trị Gia Lai – quá trình hình thành và phát triển (1945-2015).

  20. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục giảng dạy và quản lý 15 lớp TCLCLT-HC, lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Xín Mần và phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 02 lớp TCLCLT-HC và 01 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn. Tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.

  21. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương quý III/2018 thực hiện quản lý và giảng dạy 32 lớp TCLLCT-HC, 07 lớp chuyên viên, chuyên viên chính, 03 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Dân vận và 01 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học biên soạn tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” thuộc chương trình TCLCLT-HC. Đăng ký và thông qua nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2019 “Đánh giá hiệu quả sử dụng cán bộ cơ sở sau đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở giai đoạn 2021-2025”.

  22. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đại học. Tổ chức dự giờ giảng viên, đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại Bến Tre, Tiền Giang.

  23. Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên tiếp tục quản lý và giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoach, trong đó khai giảng lớp TCLLCT-HC K77, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quản lý năm 2018. Tổ chức Hội thảo khoa học về cuốn lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các đề tài khoa học cấp trường.

  24. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quản lý, giảng dạy 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo. Triển khai kế hoạch dự giờ năm 2018. Biên tập và xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 4. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

  25. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang duy trì quản lý, giảng dạy 21 lớp TCLLCT-HC, 09 lớp bồi dưỡng, 08 lớp liên kết đào tạo. Khai giảng 02 lớp TCLCLT-HC. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, 70 năm xây dựng và phát triển (1948-2018)” và Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

  26. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai duy trì quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 978 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Khai giảng 02 lớp TCLCLT-HC với 140 học viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Thực hiện lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 04 giảng viên lớp TCLLCT-HC. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

  27. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 1.342 học viên, các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng, cập nhật kiến thuwcus cho cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, công tác tuyên giáo, công đoàn… Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tiếp tục thực hiện 04 đề tài khoa học cấp trường, 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An”.

  28. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 210 học viên, 03 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, 03 lớp bồi dưỡng đối tượng 4. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”. Chủ trì tổ chức Tọa đàm Công tác thi đua khen thưởng của các trường chính trị của Cụm thi đua số 2 tổ chức tại Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng.

  29. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC. Tiếp tục giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 1.138 học viên, 02 lớp BD cán bộ dự nguồn các chức danh với 202 học viên. Tổ chức Hội thảo “Công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Giao Thủy, những vấn đề đặt ra hiện nay”, “Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Nam Định hiện nay”; tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế.

  30. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị thực hiện quản lý và giảng dạy 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 805 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên với 78 học viên. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

  31. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi quý III/2018 khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC: K18B06(Mộ Đức), K18B07(ĐUK) và K18A04(Lý Sơn). Bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC: A2317(Tây Trà), B4517(Bình Sơn), B4316(XHH), B4617(Thành phố). Mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên. Tiếp tục triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở các xã ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

  32. Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh duy trì quản lý và giảng dạy 22 lớp TCLLCT-HC, 16 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học, trong đó 20 lớp tiếng Trung Quốc, 03 lớp tiếng Anh, 03 lớp tiếng Hàn. Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp trường với chủ đề “Đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

  33. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 09 tháng đầu năm khai giảng 23 lớp TCLLCT-HC với 1.554 học viên, phối hợp tổ chức 05 lớp TCLLCT-HC cho cán bộ quân sự Quân khu 9 với 330 học viên, 11 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp quản lý 05 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 07 lớp liên kết đại học. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới hiện nay”, “Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chuẩn đạo đức công vụ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân cấp xã ở tỉnh Sóc Trăng”.

  34. Trường Chính trị tỉnh Sơn La quý III/2018 tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 280 học viên, 08 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, công tác Mặt trận Tổ quốc, Dân vận và bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Biên tập và xuất bản 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn. Hoàn thành việc biên soạn tài liệu tập huấn ‘Bồi dưỡng về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã”.

  35. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quản lý và giảng dạy 34 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 3.023 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 80 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 04 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, đảng viên đối tượng 4. Bế giảng 02 lớp TCLCLT-HC với 114 học viên, trong đó, giỏi 12 học viên (đạt 10,52%), khá 65 học viên (đạt 57,01%), trung bình 37 học viên (đạt 32,24%). Tổ chức thao giảng cấp khoa theo kế hoạch.

  36. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh giảng dạy và quản lý và phối hợp quản lý 14 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch cán sự, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Tổ chức cho học viên lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ thi lớp đào tạo TCLLCT-HC”.

  37. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức quản lý và giảng dạy 23 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Khai giảng 06 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các các chức danh chủ chốt của tỉnh. Phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào tổ chức Hội đàm “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn”. Tiếp tục triển khai 03 đề tài khoa học cấp tỉnh đảm bảo đúng tiến độ.

  38. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC với 1.122 học viên, 11 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cho cán bộ Hội Cựu chiến binh, đoàn Thanh và một số đối tượng cán bộ, công chức khác. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp liên kết đào tạo đại học, trung cấp chuyên nghiệp. Tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

  39. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLCLT-HC với 784 học viên, 09 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp đại học. Bế giảng 03 lớp TCLCLT-HC với 219 học viên, trong đó giỏi 1 học viên (đạt 0,46%), khá 82 học viên (đạt 37,44%), trung bình 136 học viên (đạt 62,10%). Tổ chức Hội thảo khoa học “giải pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chương trình TCLCLT-HC (chỉnh sửa, bổ sung) ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay”.

  40. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quản lý và giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên chính. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; học viên các lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại 06 xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, Na Hang.

  41. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái 09 tháng đầu năm khai giảng 08 lớp TCLLCT-HC với 780 học viên, 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, 05 bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho bí thư chi  bộ, bản, tổ dân phố, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 401 học viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 05 lớp đại học, cao học các chuyên ngành. Tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đi vào chiều sâu”. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại Bắc Ninh và Hòa Bình. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên soạn Tài liệu chương trình Sơ cấp lý luận chính trị và đảng viên mới, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018./.

  Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

  Lưu Thị Ngọc

  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 1147
  • Tháng hiện tại: 36115
  • Tổng lượt truy cập: 71109
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội