Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

  16:11 29/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1822

  Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 24/7/2020, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và các đồng chí lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

  Chủ trì buổi làm việc, về phía Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng của Học viện Cán bộ Thành phố.

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích của buổi làm việc là nắm bắt tình hình và kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố nói chung, của Học viện Cán bộ nói riêng; công tác phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc triển khai Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện Kết luận số 117-KL/TW  ngày 20/11/2015 về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo và những nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của trường chính trị quy định trong Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08-11-2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

  Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Thành uỷ, Học viện Cán bộ Thành phố và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Về triển khai Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư, Đồng chí khẳng định Thành phố sẽ triển khai thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác trường chính trị, có tính tới các yếu tố đặc thù của Thành phố và Học viện Cán bộ Thành phố, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí khẳng định sẽ chỉ đạo các ban, sở, ngành và Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp chặt chẽ hơn với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kế hoạch tài chính...

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành uỷ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu của Thành phố cả về số lượng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Về thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW, Đồng chí Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, Học viện Cán bộ là trường Đảng địa phương, vì vậy, hướng phát triển của nhà trường cần phù hợp với yêu cầu, quy định của Ban Bí thư về trường chính trị cấp tỉnh. Đồng chí đề nghị Học viện Cán bộ tăng cường mở các lớp tập trung theo yêu cầu của Trung ương Đảng; cùng các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước tích cực tham gia thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo./.

  Tác giả: Tống Trần Hà - Vụ Các trường chính trị