CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN

  • Đại hội Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

    Sáng ngày 20/6/2020, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng cuối cùng trực thuộc Đảng bộ Học viện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2025

    Sáng ngày 18/6/2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đã tổ chức trọng thể Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội