CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN

  • Hội nghị giao ban công tác công đoàn Quý I-2021

    Sáng ngày 02/4/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn Quý I-2021 tại Trung tâm Học viện. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  • Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2021

    Ngày 31/3/2021, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Khối thi đua III tổ chức “Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2021”. Dự và phát biểu chỉ đạo có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội