CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN

  • Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

    Sáng ngày 15/01/2021, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội