CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN

  • Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên 1)

    Hòa chung trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 5/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức) với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị)

    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155 và Hướng dẫn số 14 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 29 và Hướng dẫn số 11 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong các ngày 4-5/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Cần bổ sung và lượng hóa các số liệu điển hình bằng bảng biểu/sơ đồ (*)

    Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 (Dự thảo), các ý kiến khẳng định Dự thảo đã tổng kết, phân tích toàn diện, sâu sắc, cụ thể tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội