Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 8-2020

  14:21 05/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3242

  Chiều ngày 04-8-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tháng 8-2020 (Hội nghị lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020). Dự và chủ trì Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

  Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến và thông qua dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo lần 3 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo lần 3 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo kế hoạch thực hiện và nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến về công tác giải quyết đơn thư khiếu tại, tố cáo; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

  Kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản và gửi lại Văn phòng Đảng ủy để hoàn thiện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viên phải chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát thực tiễn; đặc biệt phải chủ động, linh hoạt trong điều hành, triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, thích ứng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

  Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ dự Hội nghị thường kỳ tháng 08-2020

  Tác giả: Tin: VPĐU; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội