Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III

  14:28 14/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 861

  Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, ngày 14/10/2020, Công đoàn Học viện tổ chức trực tuyến Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Đại biểu dự Hội nghị

  Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III.

  Hội nghị đã thảo luận, đánh giá sơ kết kết quả thực hiện công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020. Thực hiện theo quy định, Hội nghị đã nhất trí cho 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành xin thôi tham gia Ban Chấp hành do yêu cầu công tác và nguyện vọng cá nhân gồm:

  - Đồng chí Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thôi nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện.

  - Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học thôi nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện.

  Hội nghị cũng tiến hành giới thiệu và bầu bổ sung 04 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022: Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I; đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Trưởng khoa Chính trị học, Chủ tịch Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, Chủ tịch Công đoàn Viện Lịch sử Đảng và đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ chuyên trách công tác công đoàn.

  Hội nghị cũng tiến hành giới thiệu và bầu bổ sung 04 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III

  Tác giả: Đức Mạnh & Kim Anh, VPCĐ

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội