Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2018

  11:20 10/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1371

  Sáng 10/1/2019, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị; cùng chủ trì có PGS,TS. Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị.

  Dự Hội nghị có GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; các đơn vị, báo chí ở Trung ương và Hà Nội; cộng tác viên là các nhà khoa học, các chuyên gia lý luận thuộc nhiều thế hệ gắn bó và cộng tác với Tạp chí.

                                         PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu kết luận Hội nghị

  Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2018 trên cả 3 ấn phầm: Tạp chí in, Tạp chí điện tử và Tạp chí bản tiếng Anh. Trong năm 2018, Tạp chí đã xử lý một khối lượng bài khá lớn và đa dạng các thể loại trong khoảng 615 bài viết được cộng tác viên gửi tới. Tạp chí tiếng Việt đã đăng 230 bài (chưa kể 31 bài của số thứ 13- chuyên đề tháng 6), đăng 448 bài trên Tạp chí điện tử (trong đó có khoảng 1/3 số bài viết mới). 4 số Tạp chí tiếng Anh đăng 62 bài. Nội dung của 3 ấn phẩm được tập trung vào nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn nhằm phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và công tác hợp tác quốc tế của Học viện; phục vụ công tác đấu tranh tư tưởng - lý luận và truyền thông đối ngoại của Đảng. Các chuyên mục đều bám sát yêu cầu nghiên cứu lý luận trước những đổi mới của thực tiễn, định hướng hoạt động và nhiệm vụ chính trị của Học viện, nhiều bài nghiên cứu được đăng có tính đột phá trong tư duy, giải đáp khoa học những vấn đề mới về lý luận mà thực tiễn đang đặt ra.

  Báo cáo cũng xác định 3 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Tạp chí trong năm 2019: (i) Ttiếp tục đăng tải các bài về lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng thể chế kinh tế thi trường định hướng XHCN; xây dựng nền dân chủ XHCN trong điều kiện một đảng cầm quyền; đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế; đổi mới, hoàn thiện chính sách của Nhà nước trên tất cả các mặt đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6,7, 8 và 9 khóa XII về xây dựng Đảng. (ii) Bám sát định hướng công tác tư tưởng của Đảng, thực tiễn tư tưởng xã hội, đặc biệt trên môi trường mạng, để kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quốc gia, dân tộc, chế độ chính trị - xã hội và bảo vệ Đảng. (iii) Tập trung tuyên truyền tốt về mặt lý luận chính trị các dịp kỷ niệm lớn của năm 2019 như 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tham góp tại hội nghị, các đại biểu và cộng tác viên đánh giá cao sự đổi mới nội dung, hình thức của Tạp chí, và thống nhất nhận định: Tạp chí là nơi sinh hoạt lý luận chính trị tích cực, hiệu quả của các nhà khoa học, góp phần khẳng định sự bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Nhiều bài viết hấp dẫn, thuyết phục và có tính chiến đấu cao trong công tác lý luận, góp phần giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019 và đề xuất nhiều kiến nghị liên quan tới các nhóm nội dung trọng tâm của Tạp chí năm 2019,  trong đó có đề xuất tăng hàm lượng các bài nghiên cứu quốc tế về các vấn đề lý luận chính trị; các ý kiến về đổi mới, cải tiến hình thức ấn phẩm của Tạp chí; và giải pháp quảng bá rộng rãi hơn nữa Tạp chí đến với nhiều hơn đối tượng bạn đọc.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cộng tác viên tiêu biểu trong năm 2018

  Phát biểu kết luận, PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện biểu dương những thành tích đã đạt được của Tạp chí; đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học đã góp phần quan trọng tạo nên thế phát triển vững chắc của Tạp chí.

  Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều cơ hội mới nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu trong năm 2019, Tạp chí Lý luận chính trị cần bám sát nhiệm vụ chính trị, lý luận của toàn Đảng; nhiệm vụ chính trị của Học viện và chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; thực hiện tốt hơn các chuyên mục, ấn phẩm nhằm thể hiện rõ vai trò là vũ khí đấu tranh tư tưởng, lý luận sắc bén, phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, đào tạo của Học viện. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện tiếp tục quan tâm, đồng hành, cộng tác vì hiệu quả và sự phát triển của Tạp chí, qua đó đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ cơ bản của Học viện và công tác tư tưởng - lý luận chung của Đảng.

  Tại Hội nghị, thay mặt Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện đã trao tặng Giấy khen và tặng quà cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc cộng tác, viết bài cho Tạp chí Lý luận chính trị năm 2018./.

  Tác giả: Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội