Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2018

  11:55 27/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1637

  Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm, sáng ngày 27/11/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ. Cùng chủ trì có đồng chí Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Dự Hội nghị, có lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ phụ trách công tác đối ngoại trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

                                     PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Hội nghị đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2018; quán triệt và hướng dẫn thực hiện Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI; và định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019.

  Trong năm 2018, với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Học viện đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, làm sâu sắc hơn hơn quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Năm 2018, Học viện đã tổ chức được 45 đoàn ra với 363 lượt người, đón 81 đoàn vào với 336 lượt người; phối hợp với các tổ chức, thiết chế học thuật trên thế giới tổ chức thành công nhiều hội thảo, trao đổi tri thức quan trọng như: phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế JICA (Nhật Bản) tổ chức báo cáo chuyên đề cho 08 Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện, 02 Lớp phương pháp quản lý đào tạo cho giảng viên trường chính trị tại tỉnh Kiên Giang và Quảng Ngãi; phối hợp tổ chức thành công 12 Hội thảo quốc tế như: Hội thảo Kỷ niệm 170 Ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Hội thảo kỷ niệ 200 năm ngày sinh Các Mác, Hội thảo về hệ thống lý luận chính trị Việt Nam – Lào,… với sự tham gia của nhiều học giả quốc tế.

  Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả, hiệu quả triển khai các mặt công tác hợp tác quốc tế của Học viện trong năm 2018; phân tích, đánh giá khách quan những kết quả tích cực đạt được; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục trong quá trình thực hiện Quy chế Quản lý thốn nhất hoạt động đối ngoại của Học viện và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đối ngoại, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Lê Thái, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Học viện trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Trung ương trong lĩnh vực đối ngoại nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại đảng trong tình hình mới.

  Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Viết Thảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực đạt được của Học viện trong công tác đối ngoại năm 2018. Với tư cách là một chỉnh thể thống nhất gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), trong năm 2018, Học viện đã triển khai hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế một cách hiệu quả và rộng mở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu của Học viện nói riêng, góp phần vào thành công chung trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung.  

  Nhấn mạnh vị trí, vai trò của hoạt động đối ngoại trong tổng thể các hoạt động chung, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo cho biết, xét trên bình diện chung, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phải nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chiến lược của Học viện là đào tạo và nghiên cứu khoa học lý luận phục vụ công tác đào tạo, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước. Vì vậy, đồng chí yêu cầu công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện phải được triển khai tốt, hiệu quả, đồng bộ trên cơ sở bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước; phản ánh rõ nét sắc thái, đặc thù Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; khai thác và phát huy tốt các nguồn lực cho sự phát triển của Học viện./.

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội