Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam

  10:58 12/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 860

  Chiều ngày 11/12/2018, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp và làm việc với ông Michael Greene, Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam.

  Tại buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những hỗ trợ, hợp tác và các dự án USAID đã, đang triển khai tại Việt Nam thời gian qua; đặc biệt là sự hỗ trợ, hợp tác của USAID với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, tham mưu tư vấn hoạch định chính sách cho Đảng, Nhà nước Việt Nam.

                                                         Hai bên trao đổi tại buổi làm việc

  Dành nhiều thời gian giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng hợp tác của Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của các chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược cho Đảng, Nhà nước Việt Nam; các chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác trao đổi, chia sẻ, tiếp nhận tri thức về lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên mới với các đối tác/thiết chế học thuật quốc tế có uy tín và bày tỏ mong muốn USAID tiếp tục hỗ trợ Học viện thiết lập, kết nối, triển khai hợp tác với các đối tác/thiết chế học thuật quốc tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng hoạt động.

  Đánh giá cao vị trí tầm quan trọng của Học viện trong hệ thống chính trị Việt Nam, trao đổi tại buổi làm việc, ông Michael Greene bày tỏ mong muốn được hợp tác với Học viện trong các chương trình, dự án phù hợp, đảm bảo khai thác, phát huy tốt thế mạnh của hai bên, trọng tâm là hỗ trợ Học viện trong các chương trình/dự án về đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp địa phương và Trung ương;  xây dựng một trung tâm biểu tượng cho tri thức đào tạo và nghiên cứu khoa học, biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

  Nhất trí với các đề nghị của USAID, tại buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và ông Michael Greene dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, cụ thể hóa các hướng hợp tác được gợi mở, đảm bảo tính hiệu quả, huy động được trí tuệ của các cá nhân, tổ chức, quốc gia; thống nhất giao cho các đầu mối cụ thể sớm hiện thực hóa thành các kế hoạch hợp tác trong từng giai đoạn, trước mắt là trong năm 2019, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và vai trò của Học viện./.

  Tác giả: Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội