Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện và các Trường Chính trị học tập, nghiên cứu tại Cộng hòa Pháp

  15:23 19/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1213

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, từ ngày 26/11/2018-8/12/2018 đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do GS,TS Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Viện trưởng Viện Triết học làm trưởng đoàn đã đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về “Hiện đại hóa công tác đào tạo và quản lý nguồn nhân lực trong bộ máy nhà nước” tại Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA).

  Tại Cộng hòa Pháp, Đoàn đã tìm hiểu, khảo sát về công tác tuyển sinh và đào tạo cán bộ, công chức cao cấp của Trường Hành chính quốc gia Pháp; nghe các giảng viên, chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy hành chính Pháp và hiện đại hóa quản lý cán bộ, công chức trong nền hành chính Pháp. Cũng trong thời gian ở thủ đô Paris, Đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Tòa Thẩm kế Pháp - cơ quan có chức năng giống với Kiểm toán Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ công chức và phương thức tiến hành đánh giá việc sử dụng tài sản công, đặc biệt là quản lý tài chính công nhằm tránh lãng phí và chống nguy cơ tham nhũng.

  Trong chương trình công tác, Đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng kinh tế, xã hội và môi trường của Pháp (CESE) - một cơ quan có chức năng giống với Mặt Trận tổ quốc Việt Nam. Đoàn đã nghe ngài M.Michael Christophe, cố vấn đối ngoại của Chủ tịch CESE giới thiệu về thẩm quyền hoạt động và phương thức CEST tư vấn, kiến nghị, phản biện chính sách đối với Thượng viện, Hạ viện và Chính phủ Pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của chính sách công và tạo sự đồng thuận xã hội.

                                                       Đoàn công tác làm việc tại CESE

  Thực hiện kế hoạch học tập, Đoàn đã đi nghiên cứu thực tế tìm hiểu về mô hình “xây dựng đô thị bền vững” tại Bộ Chuyển đổi sinh thái và Đoàn kết Pháp; tìm hiểu về các biện pháp giảm thiểu phát thải hiệu ứng nhà kính và sử dụng tiết kiệm năng lượng của Pháp tại Cơ quan Môi trường & Quản lý Năng lượng Pháp (ADEME); và trao đổi kinh nghiệm về đào tạo chuyên ngành chính trị học tại trường nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế (HEIP) - một cơ sở giáo dục tư nhân lâu đời của Pháp đào tạo chuyên sâu về chính trị học và quan hệ quốc tế.

                                                     Đoàn công tác làm việc tại ADEME

  Ngày 08/12/2018, Đoàn lên đường trở về Việt Nam kết thúc tốt đẹp chương trình học tập tại Cộng hòa Pháp.

                                                   Đoàn làm việc tại Viện Thẩm kế

  Tác giả: Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội