Báo cáo, chia sẻ tri thức trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện và JICA

  14:42 11/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 853

  Trong khuôn khổ hợp tác, sáng ngày 11/1/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức báo cáo chuyên đề, chia sẻ tri thức dành cho cán bộ, công chức, giảng viên và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị đang học tập, nghiên cứu tại Học viện. Ông Funayama Tetsu và bà Iwama Nozomi là diễn giả báo cáo.

      PGS,TS Nguyễn Duy Bắc tiếp và trao tặng biểu tượng kỷ niệm của Học viện cho ông Funayama Tetsu

  Trong khuôn khổ chương trình, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp và làm việc với ông Funayama Tetsu. Tại buổi làm việc, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi về những nội dung trọng tâm trong giai đoạn VII, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản và những cơ hội hợp tác giữa hai bên. Trải qua 14 năm, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản đã thực hiện được 6 giai đoạn; các nội dung từ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản đã góp phần giúp Việt Nam hoàn thiện hơn chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh. Qua đó, Việt Nam đã tạo lập được môi trường đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản cũng như  những nhà đầu tư nước ngoài khác.

  Ông Funayama Tetsu giới thiệu với cán bộ, công chức, học viên Học viện những nội dung chính của báo cáo

  Với báo cáo “Một số ý kiến đóng góp nhằm hướng tới tăng trưởng cao hơn của kinh tế Việt Nam”, bên cạnh việc sơ lược giới thiệu về Mitsubishi Corporation Việt Nam, ông Funayama Tetsu đến từ Mitsubishi Corporation đã tiệm cận bức tranh kinh tế Việt Nam và xác định “bảy từ khóa” – nguồn lực tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua, đó là: Du lịch và Kế hoạch tổng thể là nền tảng của việc thu hút ngoại tệ và đóng góp vào sự tăng trưởng của GDP; Công nghiệp chế biến nông sản, Công nghiệp chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp nặng, IT và công nghệ sinh học. Báo cáo cũng xác định rõ thế mạnh (trí tuệ, tính độc lập và sáng tạo), các thử thách (tập trung vào cải tiến, đổi mới khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0,…), các vấn đề và những yếu tố cần thiết để Việt Nam tăng trưởng hơn nữa. Báo cáo cũng đưa ra một vài khuyến nghị với doanh nghiệp Việt Nam, xét trên khía cạnh văn hóa, ông Funayama Tetsu đề xuất trên cơ sở tham chiếu quy chuẩn “5S” gồm: văn hóa Seiri (sàng lọc), Seiton (sắp xếp), Seiso (sạch sẽ), Seiketsu (săn sóc), và Shitsuke (sẵn sàng).

  Với báo cáo “Giới thiệu chung về hoạt động hỗ trợ xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh của JICA”, bà Iwama Nozomi lại tập trung khái quát về tình hình cấp vốn ODA đối với Việt Nam và các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo báo cáo, hiện Nhật Bản là quốc gia đứng đầu viện trợ cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng số viện trợ, tập trung vào 3 trụ cột: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế”, “Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương” và “Tăng cường quản trị nhà nước”.

                              Bà Iwama Nozomi báo cáo tại buổi trao đổi, chia sẻ tri thức

  Trên cơ sở đánh giá chung về hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh qua kết quả triển khai Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong việc đề xuất các ý kiến nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kinh doanh tại Việt Nam qua các giai đoạn, báo cáo do bà Iwama Nozomi dành nhiều thời gian trao đổi, giới thiệu về giai đoạn VII trong Sáng kiến hợp tác Việt Nhật. Theo đó, nội dung sáng kiến chung Việt Nhật giai đoạn VII hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh nhằm kêu gọi đầu tư cho sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

  Kế hoạch hành động giai đoạn VII gồm 7 nhóm vấn đề với 32 hạng mục liên quan đến lao động; tiền lương; dịch vụ logistics - vận tải; dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; những quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai và pháp luật khác liên quan đến đầu tư, kinh doanh; phân phối dược phẩm….

                                                 Toàn cảnh buổi trao đổi, chia sẻ thông tin

  Tác giả: Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội