Khai giảng lớp học chiến lược về lãnh đạo khu vực công

  08:44 04/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 877

  Sáng ngày 3/4/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Lãnh đạo khu vực công trong khuôn khổ chương trình ngoại khóa thí điểm cho lớp A1 - lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Hà Nội.

  Tham dự khai giảng lớp học có Bà Christine Charity, Tham tán Đại sứ quán Australia tại Việt nam; Ông Brendon Brooker, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; Giáo sư Robert Styles và Giáo sư Exmond DeCruz, Trường Hành chính công, Đại học quốc gia Australia; PGS,TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; PGS,TS. Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công; TS. Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo và một số đại diện các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng 45 học viên lớp K69.A01 (lớp bao gồm các học viên có kinh nghiệm học tập, làm việc tại nước ngoài và môi trường quốc tế).

                                                        Các chuyên gia trao đổi tại lớp học

  Lớp học chiến lược về lãnh đạo khu vực công: tác động đến hiệu quả, hiệu suất và năng lực làm việc trong môi trường làm việc hiện đại được tổ chức trong 3 ngày (từ 3-5/4/2019) nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 7 khóa XII về việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia và quyết định của Giám đốc Học viện về đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ thực hiện chương trình đào tạo nâng cao về cao cấp lý luận chính trị. Lớp học tập trung vào các chủ đề về lãnh đạo học, chính sách công và cung cấp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý bộ công cụ nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu suất và năng lực làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý do các giáo sư hàng đầu của Trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia về chính sách công giảng dạy.

                                               Các chuyên gia và học viên lớp A1 chụp ảnh kỷ niệm

  Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội