Đoàn cán bộ lãnh đạo Học viện thăm và làm việc tại Trung Quốc

  17:15 28/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 310

  Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2019, từ ngày 19/10 – 23/10/2019, Đoàn cán bộ lãnh đạo Học viện gồm 6 thành viên, do PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trung Quốc.

  Chuyến công tác nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghiên cứu trao đổi về chủ đề ““Những vấn đề mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của ĐCS Trung Quốc; quy chế đào tào, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống các trường Đảng của Trung Quốc (Trường Đảng Trung ương và các trường đảng tỉnh)”.

  Tại Trung Quốc, Đoàn đã có buổi trao đổi với các chuyên gia của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; hội kiến với đồng chí Trác Trạch Uyên, Ủy viên Ban Lãnh đạo, Phó Chủ nhiệm công tác đào tạo của Trường; nghiên cứu khảo sát tại thành phố Tây Ninh, huyện Quý Đức thuộc tỉnh Thanh Hải, làm việc tại Trường Đảng tỉnh Thanh Hải.

  Đoàn làm việc với các chuyên gia của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

  Chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn công tác đã giúp gắn kết hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được thiết lập từ năm 1992. Đoàn đã có được nhiều thông tin hữu ích về những chủ trương, chính sách và cách làm mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, ví dụ như Quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn quốc giai đoạn 2018 – 2022 do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành vào tháng 11 năm 2018; những sáng tạo mới về đổi mới nội dung chương trình giáo trình giảng dạy, quản lý học viên tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên đồng thời cũng đã thống nhất về những nội dung hợp tác mới trong thời gian tới như hợp tác trong tổ chức tọa đàm, hội thảo quốc tế, nâng cao chất lượng các đoàn công tác ra vào, nội dung làm việc ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn nữa.

  Tác giả: Đoàn công tác

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội