CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

  • Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với ông Cho Sei-young, Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc

    Chiều ngày 17/4/2019, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với ông Cho Sei-young, Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KDNA); cùng dự, có ông Kim Do-hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Ngoại giao Hàn Quốc.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội