CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

  • Giám đốc Học viện tiếp ngài Michael W. Marine, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

    Trong buổi tiếp, Giám đốc Học viện cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã  hỗ trợ cho các hoạt động của dự án “Chính sách công về phòng chống HIV/AIDS” hợp tác giữa Học viện và Trường quản lý nhà nước Kenedy (Đại học HARWARD). Hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác thông qua các  chương trình, dự án tăng cường năng lực trong nghiên cứu giảng dạy cho đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện.

  • Một số hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện tháng 4/2006

    Sáng 26/4/2006, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp thân mật Đoàn cán bộ trường Đảng tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) (gồm 8 người) nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III từ ngày 24/4 – 05/5/2006. Cùng tham gia buổi tiếp có lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế và lãnh đạo Văn phòng Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội