CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

 • Kết quả chuyến trao đổi, làm việc của đoàn cán bộ Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

  Thực hiện Quyết định số 2802/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành Chí Minh quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, gồm 06 cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và 01 cán bộ Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình do PGS.TS. Võ Văn Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện làm trưởng đoàn, đã sang trao đổi làm việc tại Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 năm 2011.

 • Đoàn cán bộ Học viện thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba

  Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của Học viện năm 2011, đoàn 04 cán bộ Học viện do PGS,TS Trần Khắc Việt – Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng – làm Trưởng Đoàn đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2011.

 • Kết quả công tác của đoàn cán bộ Học viện tại Pháp

  Thực hiện quyết định của Giám đốc Học viện, Đoàn cán bộ của Học viện gồm 3 người do PGS,TS Nguyễn Hoàng Giáp, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, làm Trưởng đoàn, đã sang công tác tại Cộng hòa Pháp từ ngày 18 đến ngày 24/9/2011.

 • Kết quả chuyến công tác của đoàn cán bộ Học viện tại Hoa kỳ từ 24/9 đến 4/10/2011

  Được sự đồng ý của Ban bí thư Trung ương và thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế trong khoa học của Học viện Chinh trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đoàn công tác gồm 5 cán bộ do đồng chí GS,TS Tạ Ngọc Tấn, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn. Đoàn đã thăm và làm việc tại các cơ sở đào tạo và tham dự Hội thảo quốc tế về Lãnh đạo học tại Hoa kỳ từ ngày 24/9 đến 4/10/2011. Mục tiêu của chuyến công tác: Đoàn có 2 mục tiêu chính: 1) Thảo luận và thiết lập các quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo trong hai lĩnh vực: nghiên cứu chính sách và lãnh đạo học; 2) Tham gia và trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế về “Quản lý hiệu quả công tác của Chính phủ và Lãnh đạo” (Government Performance Management & Leadership).

 • Thông báo chương trình học bổng Nhật Bản JDS 2012-2013

  Ngày 19/8/2011, Bà Noriko SHIYA, Đại diện Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản, đã đến làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, giới thiệu về Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) năm học 2012-2013.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội