CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

  • Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện năm học 2005 – 2006

    Năm học 2005 – 2006, hoạt động hợp tác quốc tế đã có những bước phát triển mới, ở cả trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc. Quy mô hợp tác được mở rộng, đã có thêm nhiều đối tác mới như Trường quản lý nhà nước Kennedy thuộc Đại học Havard, trường hành chính công Maxwell thuộc Đại học Syracure (Hoa Kỳ), Viện đào tạo quan chức Trung ương Hàn Quốc, Trường hành chính quốc gia ENA (Cộng Hoà Pháp), Trường Lý Quang Diệu (Singapore), Học viện Hành chính Malaysia. Theo đó đã có thêm nhiều đoàn cán bộ khoa học của Học viện được cử ra nước ngoài nghiên cứu khảo sát và có thêm nhiều đoàn cán bộ của các đối tác quốc tế vào trao đổi kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa hoc và hội thảo khoa học tại Học viện.

  • Hoạt động Hợp tác quốc tế tháng 9-10/2006

    Trong tháng  9 –10/2006 Học viện đã cử  04 đoàn lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu giảng dạy của Học viện đi nghiên cứu nước ngoài và đón 07 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Học viện

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội