CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

  • Học viện tiếp nhận quà tặng trị giá 8.000 Euro từ Viện Friedrich Ebert

    Trong khuôn khổ dự án hợp tác “Phương pháp giảng dạy tích cực” giữa Học viện và Viện Friedich Ebert (CHLB Đức), ngày 13/12/2007, trưởng đại diện Văn phòng FES tại Việt Nam trao tượng trưng cho Học viện quà tặng trị giá 8.000 Euro gồm một số bảng ghim, bảng Flipcharts và vali dụng cụ giảng dạy.

  • Đoàn các nhà khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào thăm và làm việc tại Học viện

    Thực hiện kế hoạch năm 2007 của Nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư - Đề tài cấp Nhà nước. Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào, từ ngày 15 đến 22/10/2007 đoàn cán bộ khoa học Lào do PGS, TS Thoongsalith Mangnomek, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào làm Trưởng đoàn đã cùng với các nhà khoa học Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

  • Đoàn cán bộ Học viện thăm và làm việc tại Liên bang Nga

    Từ ngày 30/9 đến ngày 6/10/2007, đoàn cán bộ do PGS,TS Vũ Đình Hoè Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Học viện Quản lý Nhà nước trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga và Viện Triết học, Viện Hàn lâm khoa học, Liên bang Nga. Đại diện cho Học viện Quản lý nhà nước, ông Margolin Andrey Markovich, Phó Giám đốc Học viện đã tiếp và làm việc với đoàn. Hai bên đã trao đổi thảo luận về khả năng hợp tác và ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội