CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

  • Một số hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện tháng 4/2006

    Sáng 26/4/2006, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp thân mật Đoàn cán bộ trường Đảng tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) (gồm 8 người) nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III từ ngày 24/4 – 05/5/2006. Cùng tham gia buổi tiếp có lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế và lãnh đạo Văn phòng Học viện.

  • Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện năm học 2005 – 2006

    Năm học 2005 – 2006, hoạt động hợp tác quốc tế đã có những bước phát triển mới, ở cả trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc. Quy mô hợp tác được mở rộng, đã có thêm nhiều đối tác mới như Trường quản lý nhà nước Kennedy thuộc Đại học Havard, trường hành chính công Maxwell thuộc Đại học Syracure (Hoa Kỳ), Viện đào tạo quan chức Trung ương Hàn Quốc, Trường hành chính quốc gia ENA (Cộng Hoà Pháp), Trường Lý Quang Diệu (Singapore), Học viện Hành chính Malaysia. Theo đó đã có thêm nhiều đoàn cán bộ khoa học của Học viện được cử ra nước ngoài nghiên cứu khảo sát và có thêm nhiều đoàn cán bộ của các đối tác quốc tế vào trao đổi kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa hoc và hội thảo khoa học tại Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội