Kết quả đoàn công tác tại Cộng hòa Pháp tìm hiểu về đạo đức công vụ và lãnh đạo học

  04:52 09/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1810

  Thực hiện chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trường Hành chính quốc gia Pháp, Giám đốc Học viện đã cử đoàn cán bộ 07 người do PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng làm trưởng đoàn đi nghiên cứu về chủ đề đạo đức công vụ và lãnh đạo học tại Cộng hòa Pháp, từ ngày 23-9 đến 3-10-2018 .

  Trong thời gian ở Pháp, đoàn đã làm việc với các cơ sở đào tạo: Trường Hành chính quốc gia (ENA), Trường Kinh doanh châu Âu ESCP, Đại học SiencePo, Đại học INSEAD, Trung tâm Đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) và Bộ Ngoại giao Pháp, gặp gỡ Hội các nhà khoa học Việt Nam (AVSE). Đoàn đã thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

   Về đạo đức công vụ, qua tìm hiểu tại các học viện, nhà trường và Bộ Ngoại giao cho thấy, ở Pháp đạo đức công vụ đã có từ lâu và hiện rất được chú trọng. đề cao. Tháng tháng 4-2016, Pháp đã ban hành Luật đạo đức công vụ. Luật đạo đức công vụ được ban hành đã làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công chức.

                                                                                                                        Đoàn công tác làm việc tại Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA)

  Trong thiết kế chương trình của ENA, đạo đức công vụ là môn học chính, trọng điểm, gồm những bài về những quy định đạo đức công vụ, yêu cầu bảo đảm công vụ. Các bài về đạo đức công vụ không giảng tập trung một lần mà được thực hiện đan xen trong quá trình đào tạo. Trong thời gian thực tập, học viên đặt mình vào vị trí mới với những xung đột, môn đạo đức công vụ phải giải quyết những xung đột đó. Khi gặp tình huống cụ thể liên quan đến đạo đức công vụ, học viên có thể chia sẻ với giảng viên. Đào tạo về đạo đức công vụ không chỉ ra vấn đề cụ thể mà trang bị phương pháp giải quyết các vấn đề sao cho bảo đảm bình đẳng, không ảnh hưởng đến nhóm người và lợi ích công.         

                                           

                                              Đoàn công tác làm việc tại Viện Khoa học chính trị Paris

  Về thực thi đạo đức công vụ, các bộ đều thành lập Ủy ban Đạo đức công vụ để tổ chức thực hiện và giám sát việc thực thi đạo đức công vụ. Các bộ lớn như Bộ Quốc phòng có ủy ban lớn và mỗi quân chủng có bộ phận riêng. Bộ Ngoại giao giao một người phụ trách về đạo đưc công vụ..

  Về lãnh đạo học, qua nghiên cứu một số trường cho thấy, quan niệm của một số nhà khoa học Pháp cho rằng, trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất thường, khó lường, nhiều vấn đề về an sinh xã hội, lãnh đạo học trở thành chuyên ngành được đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo học là học cách thức không nói "không" - không đầu hàng trước tình huống khó khăn.

                                                

                                   Đoàn làm việc với Trường Quản trị kinh doanh Fontainebleau

  Ở ENA, môn lãnh đạo học gồm các cấu phần cụ thể, những bài giảng ngắn từ 2 đến 5 ngày, trang bị cho học viên những kỹ năng truyền thông, cách thức truyền cảm hứng; cách thức chia sẻ công việc để sử dụng hiệu quả năng lực của cộng sự, những người xung quanh.

  Chính phủ Pháp quan tâm công tác "Đào tạo liên tục" (đào tạo lại, bồi dưỡng), tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn, với các chương trình “may đo” (theo nhu cầu) công việc, của nhóm đối tượng cụ thể. Trước yêu cầu xã hội, đạo đức công vụ là tất yếu. Khi đạo đức nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu xã hội thì xuất hiện thuật ngữ mới trách nhiệm xã hội (RSE). Mặt khác, khi lãnh đạo thiếu trách nhiệm thì đạo đức nghề nghiệp là cứu cánh. Gần đây, các doanh nghiệp đã dần nhận thức rõ trách nhiệm xã hội, ý thức trách nhiệm về vấn đề môi trường.                                                   

                                                     

                                     Đoàn công tác làm việc tại Trung tâm đào tạo cấp cao của Bộ Nội vụ (CHEMI)

  Trong bối cảnh mới, một số quan điểm về kinh doanh không còn phù hợp. Chẳng hạn từ "tất cả giá trị do thị trường quyết định", hay tối ưu hóa là lợi nhuận của cổ đông, không còn đúng nữa vì nó chỉ đạt mục tiêu kinh tế, ngắn hạn. Yêu cầu đối với lãnh đạo học và văn hóa công vụ là phải xem xét lại, điều chỉnh lại những nội dung, chỉnh sửa các lý thuyết cho phù hợp với hiện tại. Yêu cầu từ cuộc sống về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội không cho phép lãnh đạo lựa chọn làm hay không làm mà bắt buộc phải làm.

  Tiền đề của đạo đức công vụ là sự đồng bộ giữa giáo dục của gia đình, nhà trường, luật và quy định đạo đức nghề nghiệp của mỗi ngành nghề. Trong đó, nhà trường có sứ mệnh quan trọng vì: Họ đào tạo những giáo sư tương lai, có vai trò lan tỏa xã hội. Nhà trường còn là nơi xuất bản những tạp chí có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề này.

  Cùng với sứ mệnh của các trường đại học, việc đào tạo các nhà lãnh đạo học còn thông qua vai trò của kiểm toán, những trung tâm cấp chứng chỉ, truyền thông, các tổ chức phi chính phủ (NGO) tác động đến doanh nghiệp qua các quỹ, các giải thưởng. Vai trò của các trường là tiên phong, nhưng các trường có vượt qua được bóng của mình không? Vì các trường cũng là các doanh nghiệp, nên các trường phải thu hút sinh viên và doanh nghiệp cử người đến học. Mặt khác, các trường nhận hỗ trợ của doanh nghiệp thì có độc lập trong nghiên cứu được không? Ngày nay, các trường đang phải đối mặt là phải vượt qua những định lý, thói quen, đức tin, những tín điều như "chân lý". Giảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, trong khi đội ngũ được đào tạo theo tư duy cũ. Như vậy, để thay đổi nhận thức, vấn đề căn cốt là thay đổi chương trình đào tạo. Ở đây, các trường đào tạo tại phương Tây đã đi đầu trong nọi dung này, đã đào tạo theo những chương trình mới để có những doanh nhân có trách nhiệm. Nhưng, một số trường đã phải dừng lại, vì sự sống còn của trường là phải thu hút được sinh viên, học viên.

  Như vậy, ở Pháp đạo đức công vụ và lãnh đạo học là vấn đề được đặc biệt quan tâm và cũng còn nhiều tranh luận, rào cản cần vượt qua./.                                                                                                                                                                                                                   

  Tác giả: Nguyễn Trịnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội