Cuba: Sáu mươi năm kiên định và sáng tạo mở đường cách mạng

  10:45 14/02/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1816

  Tháng 1- 2019, nhân dân Cu-Ba và các lực lượng cộng sản, cánh tả, tiến bộ trên thế giới kỷ niệm 60 năm Ngày thắng lợi cách mạng Cu-Ba (1-1-1959-1-1-2019). Trong lịch sử thế giới hiện đại, cách mạng Cu-Ba và "Hòn đảo Tự do" này là một trong số các cuộc cách mạng và quốc gia xã hội chủ nghĩa được cả thế giới quan tâm nhiều nhất, bởi 60 năm qua, Đảng và toàn dân Cu-Ba luôn kiên định và sáng tạo mở đường cách mạng chống đế quốc, giải phóng đân tộc, thực hành chủ nghĩa quốc tế chân chính, xây dựng chủ nghĩa xã hội, gợi mở các phương án thay thế chế độ tự do tư bản chủ nghĩa...bất chấp những thử thách nghiệt ngã của lịch sử. Thế giới luôn ghi nhận từ "quốc đảo Ca-ri-bê" nhiều thắng lợi to lớn mang ý nghĩa mở đường đã được nhân dân Cu-Ba thực hiện thành công.

  Tác giả: PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội