DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 • Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

  Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước có bài viết "Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng". Trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước. ------------

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết " Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại" của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, được trích từ Báo cáo Đề dẫn Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”, tổ chức tại Hà Nội, ngày 26-10-2017.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết " Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại" của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, được trích từ Báo cáo Đề dẫn Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”, tổ chức tại Hà Nội, ngày 26-10-2017.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào

  Ngày 30-8-2017, tại Thủ đô Viên Chăn (Lào), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện KHXH quốc gia Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào”. Đây là Hội thảo khoa học lần thứ 2 giữa 4 cơ quan, tiếp theo thành công của Hội thảo tại Bình Thuận (Việt Nam) vào tháng 6 -2017. Trang Thông tin điện tử Học viện trân trọng trích đăng Báo cáo đề dẫn Hội thảo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

  Sáng 05-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn như sau:

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội