Chiều ngày 6/12/2017, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ kế hoạch tài chính tổ chức Tập huấn nghiệp vụ chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2017 dành cho các cán bộ là thủ trưởng các ...

Sáng ngày 3/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ về Quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng dành cho các cán bộ là Thủ trưởng các đơn vị dự ...