PHÒNG CHỐNG THUỐC LÁ

 • Một số văn bản pháp luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá

  Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTH thuốc lá) ngày 18/6/2012. Tiếp đó, ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020, Chiến lược với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc tiến tới giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

 • Hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc

  Sáng ngày 28-12-2020, tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá Học viện tổ chức “Hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc”. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

 • “Thuốc lá thế hệ mới” – một sự đánh tráo khái niệm gây nhầm lẫn cho người dùng

  Tại Việt Nam, vài năm trở lại đây, thuốc lá điện tử được rao bán khá rầm rộ và đặc biệt thu hút giới trẻ với cái tên mỹ miều là “thuốc lá thế hệ mới”. Được coi là loại “thuốc lá không khói”, một điếu thuốc lá điện tử (E-cigarette hay E-cig) hoặc thuốc lá nung nóng được các công ty thuốc lá giới thiệu là một sản phẩm ít hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường. Tuy nhiên đây chỉ là các quảng cáo nhằm gây nhầm lần.

 • Mô hình và chính sách không khói thuốc của Học viện - những tác động lan tỏa

  Với khoảng 57 nghìn lượt học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện mỗi năm, các hoạt động tuyên truyền tác hại thuốc lá và thực thi chính sách không khói thuốc của Học viện từ năm 2015 đến nay đã có những tác động không nhỏ đến nhận thức và hành vi của các lượt học viên đã và đang có thời gian học tập, nghiên cứu trong hệ thống Học viện.