Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 5/2019

  16:02 20/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1394

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 5-2019. Tòa soạn: Tạp chí Lý luận chính trị, tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  ---------------

  50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  3.         TRẦN VĂN PHÒNG: Đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  8.         VŨ VĂN PHÚC: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai 

  13.       NGUYỄN THẾ THẮNG: Niềm tin vào sức mạnh của nhân dân trong Di chúc của Hồ Chí Minh

  18.       NGUYỄN VĂN CÔNG: Điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh       

    Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  22.       PHAN VĂN RÂN - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Mối quan hệ giữa địa chính trị và địa kinh tế: Lý luận và thực tiễn

  32.       PHAN HỮU TÍCH: Quán triệt quan điểm của V.I.Lênin về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thanh lọc đảng viên 

  39.       AN NHƯ HẢI: Lý luận về phát triển kinh tế ở Việt Nam: Thành tựu và hạn chế

  46.       TỐNG ĐỨC THẢO: Kiểm soát quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền

  53.       VÕ CHÂU THẢO: Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay

  59.       ĐỖ HOÀNG LINH: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng

  64.       NGUYỄN VĂN DƯƠNG - LƯỜNG THỊ LAN: Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sinh thái

    Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  70.       NGUYỄN NGỌC HÒA: Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III - Thực trạng và những định hướng đổi mới

    Nhân vật - Sự kiện

  76.       TRẦN ĐƠN: Bài học về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ

  82.       VŨ THỊ HỒNG DUNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN CHI: Từ Điện Biên Phủ đến Giơnevơ - Con đường kết thúc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam

  89.       TRẦN THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ: Đồng chí Trần Phú với công tác xây dựng Đảng trong những năm đầu thành lập

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  95.       NGUYỄN THỊ MIỀN: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  101.     NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Tăng cường xây dựng đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

  Diễn đàn

  109.     PHAN XUÂN SƠN - NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam từ góc nhìn văn hóa và phát triển

  Quốc tế

  117.     NGUYỄN THỊ QUẾ - MAI HOÀI ANH: Đối sách của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn và các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hiện nay

  125.     THÁI VĂN LONG - PHẠM HỒNG KIÊN: Nợ công tăng cao - Nguy cơ đẩy thế giới vào vòng khủng hoảng mới

  130.     TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT