Mục lục Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5/2019

  08:48 23/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2405

  KỶ NIỆM 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2019)

  Phạm Quang Minh, Trần Viết Nghĩa: Chiến thắng Điện Biên Phủ-Nhìn từ góc độ quốc tế

  Ngô Đăng Tri: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng cung cấp mặt trận trong cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ

  KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH-NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959-19/5/2019)

  Trịnh Thị Hồng Hạnh: Xây dựng tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn- Một thành công xuất sắc trong nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng

  Trần Thị Vui: Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng sinh động của tình đoàn kết liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

  HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (9/1949-9/2019)

  Phạm Hồng Chương: Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với Học viện mang tên Người - Những mốc son lịch sử

  SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Trung: Thực hiện chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống “giặc đói” và “giặc dốt” ở vùng Tây Bắc - 60 năm nhìn lại (5/1959-5/2019)

  Đinh Bá Âu: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân

  Lâm Thị Huệ: Vận dụng sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển y dược cổ truyền trong thực tiễn hiện nay

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

  Nguyễn Bình, Phạm Hồng Kiên: Một số nội dung về các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng (1986-2016)

  Hoàng Thị Nhung: Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước (2001-2018)

  NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

  Trần Trọng Thơ, Đoàn Thị Hương: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1959) - Quyết định “làm xoay chuyển hẳn tình thế” cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

  Vũ Thị Kim Oanh: Các kế hoạch giải vây và tháo chạy của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ

  DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

  Trần Thị Ánh: Hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin của trí thức yêu nước ở Nam Kỳ trong nửa cuối thập niên 20 của thế kỷ XX

  Nguyễn Thị Như: Quan điểm của Đảng về tôn giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

  Nguyễn Ngọc Ánh: Bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa phương-Thực tiễn và kinh nghiệm

  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

  Ngô Minh Vương: Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở tỉnh Đồng Nai (2005-2018) - Chủ trương và kết quả

  Nguyễn Huy Hùng: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh (2009-2018)

  Hoàng Thị Bích Phương: Thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Bắc Giang (2013-2018)

  THÔNG TIN

  Hồng Quang : Hội thảo khoa học:  “Đồng chí Trần Phú-Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh”

  Tác giả: BBT