Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 3-2019

  16:41 22/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1964

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 3-2019

  KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  3. HỒ TRỌNG HOÀI - NGUYỄN THỊ HÀ: Viện Chủ nghĩa     xã hội khoa học - 55 năm xây dựng và phát triển

  8. PHẠM THỊ HOÀNG HÀ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học qua 55 xây dựng và phát triển

  13. NGUYỄN ĐỨC BÁCH: Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nơi tôi trưởng thành và ghi đậm nhiều kỷ niệm trong nửa thế kỷ công tác

  18. NGUYỄN THỊ TUYẾT: Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nơi chắp cánh ước mơ

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  20. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do và nhân văn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  25. NGUYỄN CHÍ HIẾU: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  31. TÀO THỊ QUYÊN: Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ trực tiếp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  35. TRẦN MINH TRƯỞNG: Phương pháp nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lý luận và Thực tiễn

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  40. ĐỖ THỊ THẠCH: Nhận thức mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  46. BÙI THỊ NGỌC LAN: Những rào cản quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  52. BÙI THỊ KIM HẬU: Những nhân tố tác động đến liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam hiện nay

  58. PHAN THANH KHÔI - ĐỖ QUỲNH HOA: Xây dựng nông thôn mới - Sự nghiệp lớn lao của cách mạng Việt Nam

  65. NGUYỄN MINH TIẾN - NGUYỄN VĂN QUYẾT: Xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bằng sông Hồng - Thành tựu và những vấn đề đặt ra hiện nay

  70. NGUYỄN HẢI HÀ: Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  76. LÊ QUỐC BANG: Phòng chống luận điểm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

  THÔNG TIN - TƯ LIỆU

  81. Kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  ---------------------------------------------

  Tòa soạn: Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn

  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. 

  Email: tapchicnxh@gmail.com; ĐT: 024.62827868

  Tác giả: BBT