Mục lục Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3-2020

  17:15 16/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1766

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3-2020. Tòa soạn: Tạp chí Lịch sử Đảng, nhà A2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

  KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP Đảng bộ Thành phố Hà Nội (3-1930 – 3-2020)

  Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Thủ đô

  Nguyễn Văn Phong: Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong 90 năm xây dựng và phát triển

  KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (1990 -2020)

  Nguyễn Xuân Thắng: Xây dựng trường chính trị chuẩn thực sự là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của địa phương

  Nguyễn Văn Thắng: Vụ Các trường chính trị - 30 năm xây dựng và phát triển

  SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Nguyễn Trọng Phúc: Văn hoá Hồ Chí Minh - Văn hoá hoà bình, nhân ái và hữu nghị giữa các dân tộc

  Trần Trọng Thơ: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập - Tính tất yếu và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

  Nguyễn Văn Thạo: Tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI

  Nguyễn Danh Tiên: Xây dựng, phát triển văn hoá và con người Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế - Một số kinh nghiệm

  Nguyễn Hữu Tuấn: Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2006-2015)

  DIỄN ĐÀN TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

  Đặng Kim Oanh: Những cống hiến xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và bài học về nêu gương hiện nay

  Phạm Đức Kiên, Lê Thị Chiên: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số kết quả và kinh nghiệm

  Lê Tiến Dũng: Những tác động tiêu cực từ các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đến sinh viên hiện nay - Thực trạng và một số giải pháp

  QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

  Vũ Dương Huân: Hoạt động ngoại giao văn hóa thời kỳ đổi mới

  NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

  Nguyễn Thị Mai: Trung Mầu - xã đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ khởi nghĩa giành chính quyền (10-3-1945)

  Nguyễn Thanh Hải: Một số chiến dịch quân sự đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường miền Đông Nam Bộ (1964-1965)

  DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

  Nguyễn Thị Mai Hoa, Phạm Nguyên Phương: Phản ứng của Mỹ và phương Tây về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam, năm 1979

  Nguyễn Thị Ngân: Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong kháng chiến chống thực dân Pháp

  Nguyễn Hải Sinh: Quan điểm cơ bản của Đảng bộ Quân đội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hậu cần (1965-1975)

  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

  Trần Thuỳ Linh: Thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Nam Định (2005-2015)- Chủ trương và một số kết quả

  TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT