Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 2-2020

  15:20 19/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 863

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 2-2020. Trụ sở tòa soạn: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  -----------------------------

  KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22-4-1870–22-4-2020)

  3. V.I.Lênin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

  6. NGUYỄN XUÂN THẮNG: Di sản của V.I.Lênin: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

  14. PHẠM VĂN LINH: Tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng chính đảng kiểu mới và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  20. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: C.Mác về con người và quyền con người trong chủ nghĩa xã hội

  27. PHAN THANH KHÔI: Quan điểm của V.I.Lênin về phát triển hợp tác xã và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  33. NGUYỄN VIẾT THÔNG: Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị - thành tựu và kinh nghiệm

  38. LÊ ĐẠI NGHĨA - NGUYỄN XUÂN ĐẠI: Bảo vệ Tổ quốc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  44. NGUYỄN AN NINH: Hai xu hướng quản lý tộc người trên thế giới hiện nay và gợi ý tham chiếu cho Việt Nam

  51. TRẦN QUỐC DƯƠNG: Phát huy thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong phòng ngừa hoạt động khủng bố ở Việt Nam

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  56. VĂN THỊ THANH MAI - ĐINH QUANG THÀNH : V.I.Lênin với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  62. NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN THỊ THÚY: Nhân tố xã hội chủ nghĩa trong phong trào cánh tả, tiến bộ ở các nước Mỹ Latinh hiện nay: Biểu hiện và xu hướng phát triển

  Tác giả: BBT