Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2020

  16:02 25/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 515

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2020. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  ------------------------

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3. PHAN XUÂN SƠN: Văn hóa chính trị trong xây dựng năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

  9. ĐẶNG DŨNG CHÍ - LÊ THỊ THU MAI:  Xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam

  16. NGUYỄN VĂN GIANG - NGUYỄN NAM HẢI: Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

  22. NGUYỄN THỊ THƠM: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

  28. NGUYỄN VĂN THẮNG - KHUẤT TRỌNG NAM: Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  33. NGUYỄN THỊ MIỀN: Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  40. PHÙNG SĨ TẤN: Xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu đáp ứng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới

  45. ĐINH XUÂN LÝ: Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19: Những bài học dưới góc nhìn Chính trị học

  52. ĐỖ VĂN QUÂN: Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

  58. NGUYỄN KHẮC ĐỨC: Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

  64. NGUYỄN HUY PHÒNG: Phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trong đời sống văn hóa

  69. NGUYỄN THỌ ÁNH: Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

  75. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG: Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

  81. NGÔ VĂN HÙNG: Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng

  Diễn đàn

  88. ĐỖ LAN HIỀN: Cần hiểu đúng luận điểm “Đấu tranh chống tôn giáo” và “Làm cho tôn giáo đi đến chỗ tiêu vong thực sự” của chủ nghĩa Mác - Lênin

  95. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG - MAI THÚC HIỆP: Nhận diện những nguy cơ đang đe dọa sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Quốc tế

  102.   NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN VĂN CHUYÊN: Vai trò của Tổng thống NURSULTAN NAZARBAYEV trong quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Kazakhstan 30 năm qua

  108.   ĐOÀN TRƯỜNG THỤ: Hoạt động của các think tank ở Hoa Kỳ

  113.   Nguyễn PHƯƠNG HOA - TRẦN THỊ HẢI YẾN: Ngoại giao láng giềng của Trung Quốc từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay

  119.   ĐOÀN THỊ QUẢNG: Hoạt động hợp tác phát triển nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Mekong của Ủy hội sông Mekong quốc tế - Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT