Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2021

  10:07 20/08/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1122

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2021. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  -----------------------

  Đưa Nghị quyết Đại hội xiii của Đảng vào cuộc sống

  3.       NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: Những điểm mới về hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  9.       NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYỄN THỊ THANH HÀ: Bản lĩnh chính trị của Đảng với xây dựng Đảng về chính trị theo quan điểm Đại hội XIII

  16.     NGUYỄN DŨNG ANH: Quá trình nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  22.     PHẠM ANH HÙNG: Tư tưởng của C.Mác về chủ thể hoạt động hiện thực hóa và ý nghĩa trong xác định động lực phát triển nước ta hiện nay

  29.     DOÃN THI CHÍN - ĐOÀN MẠNH HÙNG:  Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  36.     NGUYỄN TUYẾT HẠNH:  Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  42.     NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG: Phê phán các luận điệu xuyên tạc tự do báo chí ở Việt Nam của Tổ chức Phóng viên không biên giới

  48.     TRƯƠNG THỊ KIÊN: Các yếu tố liên quan đến hiệu ứng từ thông tin sai lệch về “điểm nóng” trên mạng xã hội   

  53.     NGUYỄN THANH TUẤN: Đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

  Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  57.     NGUYỄN VĂN LÝ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

  62.     NGUYỄN VĂN LƯỢNG: Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  68.     NGUYỄN THỊ THANH NHÀN: Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  75.     NGUYỄN MẠNH HÙNG: Đẩy mạnh liên kết vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ 

  83.     VŨ THẾ TÙNG: Vai trò của hợp tác xã trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở tỉnh Hưng Yên 

  88.     HÀ VIỆT HÙNG: Công tác dân số nhằm bảo đảm cơ cấu giới tính ở Việt Nam  

  96.     VŨ VĂN PHONG: Đổi mới nội dung, phương pháp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

  101.   HỒ THỊ THANH BẠCH: Thông điệp về biến đổi khí hậu trên báo in địa phương đồng bằng sông Cửu Long  

  Nhân vật - Sự kiện

  107.   LÝ VIỆT QUANG - PHẠM VĂN MINH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng nhân văn và yêu chuộng hòa bình

  113.   TRẦN THỊ THU HƯƠNG: Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam 

  Quốc tế

  120.   VÕ XUÂN VINH - TRẦN KHÁNH: Cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Mianma

  127.   QUÁCH THỊ HUỆ: Những ưu tiên trong chính sách an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden

  133.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

   

  -------------

  Tòa soạn Tạp chí Lý luận chính trị : Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  Điện thoại: 080.48132 * Email: tcllct.hcma@gmail.com

  Website: www.lyluanchinhtri.org.vn * www.lyluanchinhtri.vn

  Tác giả: BBT