Bản tin Thông tin công tác trường chính trị, số 2-2021

  16:19 30/08/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 422

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Danh mục các bài viết đăng tải trên Bản tin Thông tin công tác trường chính trị, số 2-2021. Toà soạn: Vụ Các trường chính trị, tầng 7 nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Tác giả: Vụ CTCT