Tạp chí Lý luận chính trị số 7/2018

  27/07/2018 06:13 PM


  Nghiên cứu - Phát triển lý luận
  Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) - Chiến lược văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới
  NGUYỄN DUY BẮC

  Quản lý truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
  TRƯƠNG NGỌC NAM

  Những biểu hiện mới của chủ nghĩa dân túy hiện nay
  HỒ TRỌNG HOÀI

  Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam và những vấn đề đặt ra
  LÊ KIM VIỆT

  Nguyên tắc và yêu cầu của thiết kế hệ thống chính trị
  NGÔ HUY ĐỨC - TRỊNH THỊ XUYẾN

  Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay
  LÊ THỊ THANH HÀ

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nay
  TRẦN THỊ MINH TUYẾT

  Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ
  Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới
  NGUYỄN VIẾT THẢO

  Nhân vật - Sự kiện
  Đồng chí Tôn Đức Thắng - Người tiêu biểu nhất trong thực hiện và làm phong phú tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
  PHẠM HỒNG CHƯƠNG

  Thực tiễn - Kinh nghiệm
  Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của các huyện ủy thành phố Hải Phòng
  LÊ VĂN CƯỜNG - ĐINH VĂN NHANH

  Phát huy vai trò của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới
  ĐINH VĂN THỤY - HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

  Nợ công ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý
  ĐOÀN NGỌC PHÚC

  Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng (Qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An)
  PHÙNG VĂN HIỀN

  Phán quyết của tòa án công lý quốc tế đối với vụ tranh chấp đảo giữa Malaysia - Indonesia: Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  MAI HẠNH TRANG

  Diễn đàn
  Sự cần thiết phải có Luật An ninh mạng
  NGUYỄN THỊ NGỌC HOA - BÙI THỊ LONG

  Thật là sai trái khi phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác
  VƯƠNG THANH TÚ

  Quốc tế
  Thực trạng và triển vọng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay
  TRẦN ÁNH TUYẾT

  Hệ thống chính trị Lào và vấn đề nhất thể hóa các vị trí chủ chốt giữa Đảng và Nhà nước
  SA MUT THONG SỔM PA NÍT

  Tổ chức, vai trò và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào ở cấp địa phương
  KOUYANG SISOMBLONG

  Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay
  PHOKHAM SAYASONE

  TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI


  173

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:64
  • Hôm nay: 1238
  • Tháng hiện tại: 36206
  • Tổng lượt truy cập: 71200
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội