Tạp chí Lịch sử Đảng số 8/2018

  09:30 27/08/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1562

  KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH NƯỚC TÔN ĐỨC THẮNG (20-8-1888 – 20-8-2018)
  Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng-Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, tấm gương đạo đức sáng ngời của cách mạng Việt Nam
  Trần Đại Quang

  Đồng chí Tôn Đức Thắng-Người chiến sĩ cộng sản kiên trung trong nhà tù đế quốc
  Trần Minh Trưởng

  NHữNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG
  Đóng góp của đồng chí Nguyễn Chí Diểu trong công tác xây dựng Đảng những năm 1936-1939
  Trần Trọng Thơ

  Xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân (1945-1946)
  Nguyễn Ngọc Diệp

  SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
  Đặng Kim Oanh, Vũ Khánh Hoàn

  Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tư cách người công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
  Ngô Thị Khánh

  Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển Đảng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay
  Nguyễn Thế Anh

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
  Quan điểm của Đảng về thực hiện công bằng xã hội, phát triển bền vững thời kỳ đổi mới
  Trần Nguyễn Tuyên

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác xây dựng Đảng (2013-2017)
  Trương Minh Luân

  DIỄN ĐÀN TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN
  Mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
  Nguyễn Đức Bình

  QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
  Đảng Lao động Việt Nam góp phần giữ gìn đoàn kết và củng cố tình hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa (1960-1965)
  Hoàng Đức Thịnh

  NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
  Thực hiện thí điểm xây dựng và phát triển Mặt trận Việt Minh ở tỉnh Cao Bằng
  Bế Dũng, Nguyễn Ngọc Minh

  DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI
  Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
  Nguyễn Văn Khánh

  Dân chủ làng xã Việt Nam-Nhìn từ lịch sử đến hiện tại
  Lưu Văn Sùng

  Đảng đoàn Bộ Công an với hoạt động tạo nguồn cán bộ, bổ sung cho an ninh miền Nam (1954-1975)
  Lê Mai Trang

  Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông miền Bắc giai đoạn 1965-1975 và ý nghĩa đối với hiện nay
  Phạm Nguyên Phương

  Phong trào thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới
  Nguyễn Việt Hùng

  Một số điểm mới trong thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”
  Nguyễn Thị Bích Lan

  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thái Bình (1991-2000)
  Vũ Thị Duyên

  Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Học viện Phòng không-Không quân (2010-2015)-Một số kết quả và kinh nghiệm
  Khuất Văn Hùng

  Vài nét về thực tiễn cổ phần hóa PV Power, BSR, PVOil
  Hiền Anh

  THÔNG TIN
  Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên Lịch sử Đảng năm 2018 (Tổng thuật)
  Lâm Anh

  Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”
  Trần Thị Huyền

  Tác giả: 173