TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • Bế mạc Hội thi “Giảng viên giỏi lần thứ IV”

    Chiều ngày 07/4/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc Hội thi “Giảng viên giỏi lần thứ IV”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu bế mạc Hội thi.

  • Họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi Giảng viên giỏi, lần thứ IV

    Chiều ngày 07/4/2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi “Giảng viên giỏi lần thứ IV”. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Hội đồng Giám khảo và Tổ giúp việc Hội thi.

  • Khai mạc Hội thi "Giảng viên giỏi lần thứ IV"

    Sáng ngày 6/4/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội thi “Giảng viên giỏi lần thứ IV”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu khai mạc.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội