Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cộng tác viên

  11:27 24/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2387

  Sáng ngày 24/4/2019, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh lần thứ hai.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì có PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học đầu ngành, những cộng tác viên thuộc nhiều thế hệ gắn bó với Tạp chí và sự nghiệp nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

                                               PGS,TS Nguyễn Viết Thảo kết luận Hội nghị

  Được xuất bản trên cơ sở nâng cấp Đặc san Hồ Chí Minh học do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng xuất bản từ quý 1/2011, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh được xuất bản 3 tháng/1 số với 8 chuyên mục nghiên cứu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Báo cáo Tổng kết công tác biên tập – xuất bản Tạp chí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, TS Lý Việt Quang nhận định: Trong năm 2018, Tạp chí đã đăng nhiều bài viết, nghiên cứu khoa học của các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Về cơ bản, các bài viết đảm bảo chất lượng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của một tạp chí nghiên cứu tập trung về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Tất cả các bài viết đều đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng và phục vụ tương đối tốt công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cắc nhà khoa học, các học viên và những người quan tâm đến Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Trong đó, có những bài chất lượng khá tốt như: bài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái về Quân đội nhân dân Việt Nam, của PGS,TS Nguyễn Văn Thế; bài dịch Người đồng chí An Nam Nguyễn Ái Quốc, của tác giả Segei Nakhamkin, do PGS,TS Lưu Hòa Bình biên dịch .... Tuy nhiên, số những bài “đinh” còn chưa thực sự nhiều.

  Nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh trong thời gian tới, PGS, TS Lý Việt Quang, Tổng Biên tập Tạp chí cho biết: năm 2019, Tạp chí sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng và số ấn phẩm phát hành lên 2 tháng/số (thay vì 3 tháng/số như hiện nay); chủ động hơn nữa kế hoạch bài viết, thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, xuất bản; đẩy mạnh quá trình đào tạo và tự đào tạo của đội ngũ cán bộ Tạp chí; đẩy mạnh công tác quảng bá tạp chí đến đông đảo bạn đọc…

  Tại Hội nghị, các đại biểu, các nhà khoa học về cơ bản đều ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được của Tạp chí trong một năm qua và thẳng thắn đóng góp ý kiến về các chuyên mục, hướng nghiên cứu của Tạp chí; quy trình biên tập, xuất bản của Tạp chí và công tác cộng tác viên… của Tạp chí hiện nay.  

  Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện ghi nhân và khẳng định những nỗ lực và sự trưởng thành của Tạp chí trong thời gian qua. Tạp chí đã đã xác lập được tiếng nói và chỗ đứng riêng của mình trong hệ thống các cơ quan báo chí cách mạng của cả nước. Tuy nhiên, Tạp chí cần tăng cường chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nội dung các bài viết, hình thức trình bày ấn phẩm Tạp chí, thể hiện rõ nét vị trí quan trọng, đặc thù của Tạp chí là Tạp chí khoa học duy nhất nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Tạp chí cũng cần xây dựng kế hoạch biên tập, xuất bản Tạp chí sắc bén hơn, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh để có những bài viết sắc sảo, đậm dấu ấn Hồ Chí Minh; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, đồng thời, nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Tạp chí cần chủ động kế hoạch đăng tải chủ đề cụ thể của mỗi số theo từng năm, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay; nâng cao hiệu quả, chiều sâu và bề rộng của công tác cộng tác viên; đa dạng hóa các hình thức phát hành để quảng bá rộng rãi và đưa Tạp chí tiếp cận đến đông đảo bạn đọc, v.v..

  Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đóng góp của các nhà khoa học, PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trân trọng cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới, Tạp chí sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Ban Giám đốc Học viện, đặc biệt là sự ủng hộ, cộng tác của các nhà khoa học, cộng tác viên trong và ngoài Học viện.

  Tại Hội nghị Ban Biên tập Tạp chí cũng công bố dự kiến chủ đề Tạp chí từ nay đến cuối năm 2019, cụ thể gồm các nội dung cơ bản sau:

  - Hồ Chí Minh với Chiến thắng Điện Biên Phủ.

  - Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam.

  - Hồ Chí Minh với thiếu niên, nhi đồng.

  - 100 năm bản Yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam và tên gọi Nguyễn Ái Quốc.

  - 70 năm tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

  - Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận.

  - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  - 70 năm tác phẩm Dân vận.

  - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề năm 2019 là Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là với Trường Đảng.

  - Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

  - Đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc về Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội