Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

  09:09 09/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1799

  Sáng ngày 09/10/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên trong hệ thống Học viện.

                                                          PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu khai giảng lớp học

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Các trường chính trị, Văn phòng Đảng ủy, cùng 46 đồng chí học viên.

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo nêu rõ việc học tập, nghiên cứu một cách hệ thống, căn bản, chuyên sâu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin là yêu cầu cơ bản và cấp thiết của đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị; đặc biệt trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là thời đại công nghệ 4.0, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện cần được trang bị phương pháp tiếp cận, tư duy mới để nắm bắt được linh hồn của các tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, củng cố lập trường giai cấp.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo tin tưởng, các đồng chí học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tốt kỷ cương, hiệu quả trong học tập và rèn luyện./.

  Tác giả: Tin: Nguyễn Trịnh; ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội