Hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị K69 và giao ban cấp ủy khối học viên lần thứ II năm 2018

  15/10/2018 05:15 PM


  Chiều ngày 15/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ, chỉ định chi ủy lớp cao cấp lý luận chính trị K69 và giao ban cấp ủy khối học viên lần II năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện Thường trực Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ, viện và các đơn vị có liên quan tại Trung tâm Học viện.

                                            PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trao quyết định thành lập 9 chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị K69 hệ tập trung, chỉ định các chức danh trong chi bộ và phát biểu chỉ đạo, quán triệt, giao nhiệm vụ đối với chi ủy chi bộ các lớp cao cấp lý luận chính trị.

  Trên cơ sở 12 ý kiến phát biểu của đại diện các chi bộ và ý kiến phát biểu, giải đáp của các đơn vị, bộ phận có liên quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo chi ủy chi bộ các lớp thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học tập tốt và rèn luyện tốt, đồng chí bí thư chi bộ, lớp trưởng cần phát huy cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy những giá trị, bản sắc đặc trưng của Trường Đảng Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị, bộ phận tham mưu, đề xuất kịp thời với Ban Giám đốc Học viện phương án giải quyết những hạn chế, bất cập đã được phản ánh trong Hội nghị, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện./.

  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện trao Quyết định thành lập 9 chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị K69 hệ tập trung

  Tin: Hà Văn Luyến; ảnh: Đức Mạnh