Vụ Quản lý khoa học kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (16/10/1978- 16/10/2018)

  22/10/2018 10:22 AM


  Chiều 19/10, Vụ Quản lý khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

  Tới dự có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện; GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các vụ, viện, trung tâm và các đơn vị chức năng của Học viện; các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, cán bộ công chức của Vụ Quản lý khoa học qua các thời kỳ. Về phía đại biểu khách mời có đại diện các cơ quan, ban, ngành trung ương; đại diện các trường chính trị tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin.             

                        GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Quản lý khoa học

  Ngày 02/10/1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 54-CT/TW về nhiệm vụ của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn mới, trong đó, xác định rõ nghiên cứu lý luận là một trong hai nhiệm vụ cơ bản của nhà trường với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy, đồng thời góp phần phát triển công tác lý luận chung của Đảng. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 16/10/1978, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ban hành Quyết định số 189/QĐ thành lập Ban Khoa học với 3 chức năng: giúp Ban Giám đốc tổ chức chỉ đạo và thống nhất quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong trường; quản lý xuất bản “Nội san nghiên cứu” (tiền thân của Tạp chí Lý luận chính trị hiện nay); giúp công việc thường trực của Hội đồng khoa học nhà trường. Trước yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Học viện, ngày 7/5/1990, Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc ban hành Quyết định số 287/QĐ chuyển Ban Khoa học thành Vụ Quản lý khoa học. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của Vụ trong công tác quản lý đối với hoạt động khoa học của Học viện; quản lý xuất bản; giúp công việc thường trực của Hội đồng khoa học Học viện.

  Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp của các vụ chức năng, viện chuyên ngành, Vụ Quản lý khoa học đã từng bước trưởng thành và phát triển; bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ đơn vị không ngừng được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Quản lý khoa học qua các thời kỳ đã luôn chung sức, đồng lòng cùng nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp, nội dung quản lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ QLKH đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện xây dựng định hướng, Chiến lược hoạt động khoa học 10 năm (2005-2015), Chiến lược hoạt động khoa học giai đoạn 2016-2030 của Học viện. Vụ cũng tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện triển khai nhiều đề tài, đề án khoa học, qua đó góp phần bổ sung, phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề xuất nhiều luận cứ khoa học góp phần tham mưu, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khoa học, các nhóm nghiên cứu xây dựng các báo cáo kiến nghị khoa học về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các ban, bộ, ngành. Các báo cáo kiến nghị của Học viện được đánh giá cao về tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn.

  Với những thành tích trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, Vụ Quản lý khoa học đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014), Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2007),… Tại buổi Lễ, Vụ Quản lý khoa học vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

                                              GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã trao Cờ thi đua cho tập thể Vụ Quản lý khoa học. Chúc mừng những thành tựu đáng trân trọng của Vụ trong 40 năm xây dựng và phát triển, phát biểu tại buổi lễ GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện mong muốn, tin tưởng Vụ Quản lý khoa học sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã có, thường xuyên củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể để phát triển.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng, cùng với những tác động của quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Vụ phải có sự đổi mới, hoàn thiện hơn nữa về công tác quản lý khoa học. Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, sáng tạo, giúp các nhà khoa học của Học viện làm nên những sản phẩm khoa học lớn, đích thực, có chất lượng tốt, mang hiệu ứng và sức lan tỏa rộng khắp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện nói riêng và đất nước nói chung.

                GS,TS Trần Ngọc Hiên, nguyên Phó Giám đốc Học viện chia sẻ cảm nhận tại Lễ kỷ niệm

                Đại biểu, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, công chức Vụ Quản lý khoa học

  Mạnh Thắng