Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Xây dựng Đảng

  02:27 16/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3172

  Ngày 16/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Xây dựng Đảng (11/1968-11/2018). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; cán bộ, giảng viên Viện Xây dựng Đảng qua các thời kỳ; cùng nhiều thế hệ học viên các hệ lớp đã, đang học tập, nghiên cứu tại Viện.

                              PGS,TS Lê Quốc Lý trao tặng Bằng khen cho Viện Xây dựng Đảng                 

  Thành lập ngày 2/11/1968 với tên gọi Bộ môn Xây dựng Đảng, được tách ra từ Khoa Lịch sử Đảng thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Xây dựng Đảng đã đạt được những thành quả quan trọng trong công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Từ 4 cán bộ trong những ngày đầu thành lập, đến nay Viện đã có 36 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 10 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 10 giảng viên cao cấp.

  Viện Xây dựng Đảng là viện chuyên ngành thực hiện và tham gia giảng dạy đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: các chương trình cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị hành chính cho học viên Đảng Nhân dân cách mạng Lào; cao học, nghiên cứu sinh; các lớp bồi dưỡng cán bộ các ban đảng cấp tỉnh và tương đương… Tính đến tháng 11/2018, Viện Xây dựng Đảng đã tham gia đào tạo được 142 nghiên cứu sinh, trong đó có 33 nghiên cứu sinh Lào; trên 1.200 học viên cao học và khoảng 1.600 cử nhân các chuyên ngành Xây dựng Đảng.

  Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã chủ trì nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước; 37 đề tài cấp bộ, 59 đề tài cấp cơ sở và nhiều đề tài khảo sát thực tiễn… Với những thành tích đạt được, Viện Xây dựng Đảng đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền; Huân chương Lao động hạng Hai năm 2009; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.

                                         PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Lễ kỷ niệm

  Đánh giá cao những nỗ lực, trưởng thành và đóng góp của Viện Xây dựng Đảng trong 50 năm xây dựng và phát triển, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định: Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau: Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Xây dựng Đảng và hiện nay là Viện Xây dựng Đảng, luôn là một trong những viện chuyên ngành trọng điểm, then chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Trong thời gian tới, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đề nghị Viện Xây dựng Đảng tiếp tục bám sát các định hướng, nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, xác định phương hướng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập; Viện cần có những bước đi mới, đột phá mới, đưa đơn vị phát triển đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, Viện Xây dựng Đảng cần ý thức rõ hơn, cao hơn về vị trí, vai trò đặc thù: tuy là một viện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhưng xét về chức năng, nhiệm vụ, Viện mang tầm của một thiết chế quốc gia chuyên nghiên cứu, giảng dạy về khoa học xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Viện cần xây dựng tư duy, tầm nhìn chiến lược; xây dựng Đề án tiếp tục phát triển đơn vị trong thời kỳ mới; gắn khoa học xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam với thành tựu của các khoa học chính trị hiện đại, phù hợp với nền chính trị thế giới đương đại. Viện cần tiếp tục đi đầu trong việc giữ vững, thể hiện bản sắc Trường Đảng Trung ương trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức…

  Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị các cơ quan trung ương, cấp ủy các địa phương, các nhà khoa học, các đơn vị trong và ngoài Học viện, v.v.. tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Viện Xây dựng Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của một đơn vị đã có nửa thế kỷ rất đáng tự hào./. 

  tác giả:

  Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội