Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

  09:56 09/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1727

  Thực hiện kế hoạch làm việc năm 2019, trong các ngày 4 và 5/1/2019, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Học viện và một số cơ quan Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

  Tham gia đoàn công tác có GS,TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS,TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Viện Lịch sử Đảng, Viện Kinh tế, Văn phòng Học viện, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

                          GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

  Làm việc với đoàn công tác của Trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ban Giám hiệu của Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

  Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy Bạc Liêu báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (nhìn nhận cả trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung, phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020); Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, viêc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của tỉnh và tình hình hoạt động của Trường Chính trị tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, thiết thực về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với các địa phương nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng, nhất là về công tác tư vấn chính sách, nghiên cứu lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác trường chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

  Với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Bạc Liêu đề xuất: nghiên cứu thực tiễn giúp Bạc Liêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tăng chỉ tiêu cho cán bộ, công chức của tỉnh đi đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị; đề xuất các phương án, cơ chế thống nhất quản lý các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

  Các thành viên của đoàn công tác đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực liên quan đến việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, gợi mở nhiều vấn đề phù hợp với điều kiện của từng địa phương, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII.

  Đại diện lãnh đạo các cơ quan của Học viện đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của địa phương về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương cũng như những vướng mắc, đề xuất trong phối hợp, triển khai…

       GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác làm việc với Trường Chính trị Châu Văn Đặng

  Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh Bạc Liêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chủ động, sáng tạo trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nói chung, lãnh đạo phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng với những di tích lịch sử nổi tiếng trong và ngoài nước gắn với những sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn du lịch tâm linh - sinh thái để phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế biến, công nghệ cao với hình thức phát triển sáng tạo và hiệu quả; thực hiện mô hình phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh. Tỉnh cần phát huy vai trò của hộ gia đình, doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp hàng hóa; giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

  Đối với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, Giám đốc Học viện biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà trường đã đạt được trong thời qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường mở các lớp tập trung tại trường, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Các trường cần sớm có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

  Chiều ngày 4/1, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu./.

   

  Tác giả: Tin: Lưu Thị Ngọc, Vụ Các trường chính trị. Ảnh: Phan Thanh Cường (Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Bạc Liêu)

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội